En rad utmärkelser delades ut under Svenska Tennisförbundets årsmöteshelg i Uppsala. Marcus Wallenbergs vandringspris tilldelas bästa klubb i SM 2023 och togs hem av Helsingborgs TK. Marcus Carlsson, styrelseledamot i Helsingsborgs TK och klubbchef Marcus Lindberg som båda var på plats för att ta emot utmärkelsen av förbundets ordförande Åsa Hedin.

Helsingborg TK tog också hem utmärkelsen Mackes Trofé som årligen tilldelas den klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Ytterligare en utmärkelse togs hem av en klubb i region Syd genom Fair Play TK som fick utmärkelsen Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb och togs emot av klubbchef David Gustafsson.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tog Salk hem med 3.504 medlemmar vilket är 483 fler medlemmar än Fair Play TK. Stort grattis till Helsingborg TK, Fair Play TK och Salk!

För övrigt inleddes de tre mötesdagarna med ett strategimöte med ett 30-tal anställda och förtroende valda inom förbund och regioner. Deltagarna fick i presentationer och workshops fördjupa sig i det pågående och fortsatta arbetet med Game Change 2030, bland annat kopplat till målområdet tränar och ledarutveckling, medlemmar, klubbservice och tävlingsformer för alla samt ämnena hållbar organisation och ekonomi. Region Syds ordförande Carsten Svantesson och regionchef Johan Sjögren representerade regionen vid strategimötet.

Efter strategimötet som slutade på lördagen tog samtidigt förbundsmötesdagarna vid. Ett 70-tal personer från hela tennis-Sverige samlades för lördagens konferens och söndagens årsmöteshandlingar.

Förutom omvalet av Åsa Hedin omvaldes även styrelseledamöterna Emil Holmgren, Marie Hedberg och Odd Swarting på två år. Beatrice Cedermark, Johan Kristiansson och Mattias Ottermark är sedan tidigare valda till 2025.

Följande personer ingick i region Syds delegation under helgen;

Therese Gustafsson, Lena Widing, Veronica Vidarsson, Lars-Göran Persson, Patrik Larsson, Marcus Lindberg, David Gustafsson, Carsten Svantesson, Marcus Carlsson och Johan Sjögren.