UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER

UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER

FÖRTJÄNSTMÄRKEN

2010 instiftade Svenska Tennisförbundet Syd ett förtjänstmärke för att hylla de tennispersonligheter som gjort avtryck i regionen. Klubbarna ansöker för sina representanter genom att fylla i en ansökningsblankett. Ansökningarna behandlas och beslutas sedan löpande av Regionens styrelse.

Följande personer har erhållit förtjänstmärket sedan regionen startade.

 • Jonas Svantesson, 2010
 • Hans Ekwurtzel, 2010
 • Christer Alemo, 2010
 • Åke Rosén, 2011
 • Ulf Gustavsson, 2011
 • Kenneth Larsson, 2011
 • Monika Alriksson, 2012
 • Hans Gunnarsson, 2012
 • Göran Herrlin, 2012
 • Lars Strandkvist, 2012
 • Lars Sonesson, 2012
 • Niklas Ewaldh, 2012
 • Johan Wilhelmsson, 2013
 • Bengt Andreasson, 2013
 • Janne Immonen, 2014
 • Christer Johansson, 2014
 • Bo-Anders Thornberg, 2014
 • Pär Palmqvist, 2014
 • Ronald Jönsson, 2015
 • Jacob Malmros, 2015
 • Ulf Stein
 • Lars Holm, 2017
 • Mats Radhammar, 2017
 • Mats Carlsson, 2017
 • Claes-Göran Bertilsson, 2017
 • Branko Shero, 2017
 • Martin Claesson, 2017
 • Sophie Lindvall, 2018
 • Per Selldén, 2018
 • Jarl Wallefors, 2019
 • Peter Lincoln, 2019
 • Tomas Jonsson, 2020
 • Hans Corin, 2020
 • Lars Ekdahl, 2020
 • Roland Johansson, 2020
 • PG Ljungman, 2020
 • Rebecka Hjorth, 2020
 • Göran Henryson, 2020
 • Krister Hjertstedt, 2020
 • Pär Josefsson, 2020
 • Håkan Harvigsson, 2022
 • Ulf Öller, 2023
 • Ola Svantesson 2024

UTMÄRKELSER

Regionen premierar sedan några år klubbar eller personer, som har svarat för viktiga insatser inom prioriterade områden, med utmärkelser. Det som premieras kan variera över tid, men för närvarande är det nedanstående områden.

Regionens styrelse beslutar om utmärkelserna och utdelning sker på årsmötet.

Årets tillväxtklubb

Svenska Tennisförbundet Syds målsättning är att regionens medlemsantal ska uppgå till 45 000 medlemmar år 2025 mot nuvarande 36 755 (2021). För att främja medlemstillväxten har Regionen instiftat två utmärkelser med start 2020. En utmärkelse till de tre klubbar som har haft den största antalsmässiga medlemsökningen och en utmärkelse till de tre klubbar som har haft den största procentuella medlemsökningen.

Endast klubbar med 50 medlemmar eller fler som startvärde är med i tävlingen. Klubbar med 50 till 150 medlemmar får tillgodoräkna sig 50 % av den faktiska medlemstillväxten respektive 50 % av den procentuella tillväxten. Tillväxten ska ske genom organisk tillväxt.

En klubb kan bara få utmärkelse i en av klasserna. Antal medlemmar går före procentuell ökning, d v s om någon klubb har kvalificerat sig för utmärkelse i båda klasserna så får klubben antalspriset.

Största medlemsökningen i antal
De tre klubbar som har haft den största antalsmässiga medlemsökningen i regionen, baserat på statistik från Svenska Tennisförbundet, tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtklubb, 10 000 kronor samt en minnesstatyett.

Följande klubbar har hittills erhållit utmärkelsen:

 • 2020 Karlskrona TK, Lomma-Bjärreds TK, ATL Lund
 • 2021 Kalmar TK, Svedala TK, Smålandsstenar TK
 • 2022 Bjuvs TK, Växjö TS, Ljungvalla TK

Största procentuella ökningen
De tre klubbar som har haft den största procentuella medlemsökningen i regionen, baserat på statistik från Svenska Tennisförbundet, tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtklubb, 10 000 kronor samt en minnesstatyett.

Följande klubbar har hittills erhållit utmärkelsen:

 • 2020 Förslövs TK, Ljungvalla TK, Södra Sandby TK
 • 2021 Vetlanda TK, Lammhult Tigers TK, Ljungvalla TK
 • 2022 Munka Ljungby TK, Hillerstorps TK, Lomma TF

Största ökningen av medlemmar

 • 2023 LUGI Tennis

Största ökningen av licensierade tävlingsspelare

 • 2023 Ystads TK
Årets bästa klubb

Till årets bästa klubb utses den klubb som har gjort de bästa sportsliga resultaten baserat på statistik från Svenska Tennisförbundet och Svenska Tennisförbundet Syd. För det får klubben utmärkelsen Årets Bästa Klubb, 5 000 kronor och en minnesstatyett.

Följande klubbar har hittills erhållit utmärkelsen:

 • 2020 Fair Play TK
 • 2021 Fair Play TK
 • 2022 Fair Play TK
 • 2023 Helsingborgs TK
Årets Prestation

Utmärkelsen Årets Prestation tilldelas en ledare, spelare eller medlem som gjort något utöver det vanliga för tennisen. Syftet med utmärkelsen är att främja det individuella engagemanget och prestationer utöver det vanliga. Mottagaren av utmärkelsen tilldelas en statyett och 5 000 kronor.

När det gäller denna utmärkelse önskar Regionens styrelse att medlemsklubbarna skickar in förslag tillsammans med en motivering senast den 1 mars varje år.

Följande har hittills erhållit utmärkelsen:

 • 2020 Hampus Linder Olofsson, Växjö TS
 • 2021 Tilda Larsson, Fair Play TK, och Caijsa Hennemann, Helsingborgs TK
 • 2022 William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK
Årets Överraskning

Utmärkelsen Årets Överraskning tilldelas en klubb eller spelare vars sportsliga prestation har överraskat utöver det vanliga. Syftet med priset är att främja sportsliga överraskningar gjorda inom tennisen i Regionen. Mottagaren av utmärkelsen tilldelas en statyett och 5 000 kronor.

Utmärkelsen har hittills delats ut till följande:

 • 2020 Theodor Hessle, Svedala TK.
 • 2021 Eslövs TK
 • 2022 Gislaveds TK

17-ÅRSSTIPENDIUM FÖR INTERNATIONELL SATSNING

Svenska Tennisförbundet Syds Distriktsstipendium för Internationell satsning har sitt ursprung i de fonder som fanns i de tidigare distriktsförbunden. Ändamålet med stipendiet är att varje år hjälpa två unga tennisspelare, som fyller 17 år under samma år som stipendiet delas ut, med deras utbildning till internationella spelare. Målgruppen är tävlingsspelande ungdomar som tillhör den yttersta svenska junioreliten och som är på en spelnivå för en internationell satsning.

Stödet, som är 25 000 kronor per stipendiat, ges som ett individuellt tävlings- och träningsstipendium. Kriterierna för att kvalificera sig för stipendiet baseras på förmåga, ansträngning, attityd och resultat.

Stipendiater hittills:

 • 2021 Tilde Jagare, Fair Play TK och Olle Noltorp, Fair Play TK
 • 2022 Emma Lindh, Fair Play TK och Linus Olausson, Kalmar TK
 • 2023 Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK och Tom Noltorp, Fair Play TK
 • 2024 Linea Bajraliu, Helsingborgs TK och William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK