VÅR VERKSAMHET

VÅR VERKSAMHET

Regionens verksamhet består i huvudsak av att ge stöd till medlemsklubbarna i deras arbete med att utveckla sin verksamhet och sina spelare. Verksamheten delas in i fyra olika områden – Klubbstöd, Spelarutveckling, Tävling och Utbildning. Regionen genomför fortlöpande en mängd aktiviteter inom ovanstående områden med syfte att utveckla tennisen i regionen. SvTF Syds aktivitetsplan 2024

Förutom ovanstående står regionens personal till förfogande för medlemsklubbarna som rådgivare och bollplank.

Klubbstöd

En viktig del av regionens verksamhet är att ge stöd till medlemsklubbarna i deras arbete med att utveckla sin verksamhet.

Spelarutveckling

Syftet med våra aktiviteter är att inspirera till att spela fler matcher och till vidare satsning på tävlingstennis.

Tävling

Regionen ska, tillsammans med Svenska Tennisförbundet, arbeta med att utveckla tävlingsutbudet.

Utbildning

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar.