Region Syds utbildningshelg på Båstad Sportcenter den 25-26 november samlade 55 deltagare. Kurserna som genomfördes var Bastränartutbildningen, Multi Skillz Tennis och den Grundläggande Tävlingsledarutbildningen. 29 % av samtliga kursdeltagare var kvinnor.

Till den andra och sista delen av Bastränarutbildningen deltog 19 tränare. Målet med utbildningen är att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med yngre spelare i alla åldrar. Tränarna får kunskap i grundläggande spelsituationer, taktiska intentioner och relevanta tekniska instruktioner. Därutöver lär man sig grundläggande regler, räkning och fair play, använda rätt material och banstorlek samt att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis. Kursledare var Ulf Öller och Daniel Brodén.

21 deltagare gick Multi Skillz Tennis som är en kompletteringskurs som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare. Utbildningens mål är anpassade för barn och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar. Kursledare var Fabian Jansson.

Samtidigt med nämnda utbildningar genomfördes också en Grundläggande Tävlingsledarutbildning för 15 deltagare. Utbildningens målsättning är att deltagarna ska kunna arbeta som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2-5 och som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir deltagaren licenserad som tävlingsledare. Kursledare var Magnus Hansson, SvTF Syd.

Region Syds sista Bastränarutbildning för året inleds i Malmö den 2-3 december och avslutas i Båstad den 13-14 januari 2024.