SvTF Syds digitala årsmöte genomfördes den 21 mars. Totalt deltog representanter från 17 föreningar.

Efter att mötets röstlängd och föredragningslista samt mötets behöriga utlysande fastställts och godkänts valdes Ola Svantesson till mötets ordförande, Marcus Carlsson valdes till sekreterare samt Ola Gavin, Falkenbergs TK och Kruno Kuljis, ATL Lund till protokolljusterare och rösträknare.

Efter att både verksamhetsberättelsen och årsredovisningen behandlats samt att årsmötet fick höra revisorns berättelse lämnades också ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Beslut togs att antalet ledamöter fortsättningsvis ska vara åtta till antalet med en ordförande.

Ola Svantesson, Höllviken omvaldes till ordförande för ett år, medan Veronica Vidarsson, Karlskrona, Petra Alwén, Skivarp, Lars-Göran Persson, Halmstad och Marcus Carlsson, Helsingborg valdes om som ledamöter för två år. Kvar i styrelsen efter val på föregående årsmöte är Lena Widing, Ängelholm, Malin Allgurin, Jönköping, Calle Pihlblad, Växjö och Michael Henriksson, Varberg. Elisabeth Raun, auktoriserad revisor från Grant Thornton Swedens AB valdes som huvudansvarig medan samma byrås revisor Henrik Lundqvist valdes som suppleant. Till ny ordförande i valberedningen valdes Marie Andreasson, Svedala. Elise Brodén, Karlskrona, Anders Lindström, Västervik och Magnus Martinelle, Båstad.

Efter att regionens verksamhetsplan och budget för 2023 godkänts tog årsmötet beslut om att i 2024 höja klubbarnas medlemsavgifter med fem kr. per medlem. Några motioner hade inte lämnats in.

Valberedningens avgående ordförande Hans Corin och Lars Sonesson avtackades för ett gediget arbete. Ulf Öller mottog SvTF Syds förtjänstmärke för sina fina insatser under många år som tränare, ledare och kursinstruktör för SvTF Syd.

Därefter presenterades följande utmärkelser och stipendiater.

Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK och Tom Noltorp, Fair Play TK får SvTF Syds distriktsstipendium för internationell satsning på vardera 25.000.

Årets Bästa Klubb 5.000 kr – Fair Play TK

Munka Ljungby TK, Hillerstorps TK, Lomma TF tog hem statyetterna som en av årets tre tillväxtklubbar medan statyetterna för de största procentuella medlemsökningarna togs hem av klubbarna Bjuvs TK, Växjö TS och Ljungvalla TK. Respektive klubb tilldelas vardera 10.000 kr.

Årets statyett och 5.000 kr för årets överraskning tilldelades Gislaveds TK medan årets utmärkelse för årets prestation och 5.000 kr tilldelades William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK som bl.a. gick till final i Tennis Europes slutspel i Monte Carlo för 16-åringar.

Efter mötet tackade ordförande Ola Svantesson samtliga deltagare samt att regionens styrelse och personal fick tack för sitt arbete under året som gått.