Region Syds digitala årsmöte genomfördes torsdagen den 21 mars med 40 deltagare från 17 föreningar med totalt 163 röster som representerade 15.430 medlemmar av regionens 34.312 medlemmar.

Efter fyra år som ordförande tackade ordförande Ola Svantesson och ledamot Micke Henriksson för sig. Ola fick i samband med avtackningen Svenska Tennisförbundet Syds förtjänstmärke. Som ny ordförande på ett år valdes Carsten Svantesson. Val av styrelseledamöter för en tid av två år valdes Lena Widing, Malin Allgurin, Calle Pihlblad och Erik Noltorp och som suppleanter på ett år valdes Therese Gustafsson och Patrik Larsson. Kvar i styrelsen efter val på föregående årsmöte med ett år kvar på mandatperioden är Veronica Vidarsson, Lars-Göran Persson och Marcus Carlsson.

Marie Andreasson fortsätter som valberedningens ordförande tillsammans med ledamöterna Magnus Martinelle och Anders Lindström medan ledamot Elise Brodén tackade för sig som nu ersätts av Linnéa Ardfelt.

Under mötet föredrog Ola Svantesson verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna samt att regionchef Johan Sjögren presenterade via en presentation regionens verksamhet och aktiviteter under 2023 inom regionens fokusområden spelarutveckling, klubbservice, tävling och utbildning. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för den period som verksamheten omfattat. Därefter presenterade Ola Svantesson regionens fokusområden, aktiviteter och mål samt budgetförslag för 2024. Ola Svantesson berättade att ekonomin varit speciell i regionen de senaste fem åren med pandemin och personalskiftningar att hantera. Ekonomiskt har regionen redovisat ett positivt resultat under en femårsperiod på 910.000 kr.  Ambitionen är att ha en verksamhet som är i ekonomisk balans och styrelsen har därför budgeterat en verksamhet som ligger nära ett nollresultat för 2024.

Gällande årsavgiften föreslog styrelsen att avgiften ska vara oförändrad nästkommande år. Några motioner hade inte inkommit.

Därefter var det dags för regionens utmärkelser och stipendier som presenterades av Johan Sjögren.

Utmärkelsen för årets bästa klubb tog Helsingborgs TK hem. Helsingborgs TK har haft en fantastiskt år både i lag sammanhang samt med individuella prestationer både nationellt och internationellt. På andra plats kom Fair Play TK som de senast tre åren vunnit utmärkelsen.

Utmärkelsen för största ökningen av medlemmar tog Lugi Tennis hem. Klubben gick från 282 medlemmar till 562. På andra plats kom Lomma-Bjärreds TK som gick från 1.126 till 1.315 medlemmar vilket är en ökning med 189 medlemmar.

Utmärkelsen för den största ökningen av antalet tävlingsspelare vann Ystads TK som gick från 126 medlemmar med tävlingslicens till 191. Det är en ökning med hela 51 %. På andra plats kom Båstad TS som gick från 96 till 127 tävlingsspelare vilket motsvarar en ökning med 32 %.

SvTF Syds Distriktsstipendium för internationell satsning har sitt ursprung i de fonder som fanns i de tidigare distrikten. Ändamålet med stipendiet är att varje år hjälpa två unga tennisspelare som fyller 17 år under samma år som stipendierna delas ut med deras utbildning till internationella spelare. Stödet som är 25.000 kr per stipendiat ges som ett individuellt tävlings och träningsstipendium. Kriterierna för att kvalificera sig för stipendiet baseras på förmåga, attityd, ansträngning och resultat. Årets mottagare blev Linea Bajraliu, Helsingborgs TK och William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK.

Mötesordförande Ola Svantesson avslutade årsmötet med att tacka samtliga närvarande för deltagande vid årsmötet.