Målområde 8 40 lika i Game Change 2030 har en tydlig målsättning att svensk tennis ska bli en mer inkluderande och jämställd idrott till 2030. För att uppnå det önskade läget krävs olika insatser. En sådan insats genomfördes under helgen den 6-7 maj av SvTF Syd som då arrangerade sin första tränarträff för kvinnliga ledare och tränare. Träffen genomfördes i Karlskrona. Totalt deltog 40 talet tränare från samtliga delar av region Syd. Föreläsare vid träffen var Maria Strandlund-Tomsvik, expertkommentator på Eurosport och tidigare tennisproffs och förbundskapten samt Karin Torneklint, tidigare förbundskapten för svensk friidrott. Utöver föreläsningar genomfördes en rad olika workshops där deltagarna delade med sig av erfarenheter av att bl.a. vara en kvinnlig tennistränare. Ledare för träffen var SvTF Syds styrelseledamöter Malin Allgurin och Veronica Vidarsson.

Med satsningen 40 lika är förhoppningen att få männen att stanna kvar, samtidigt som andelen kvinnor ökar. I 40 lika ingår också målet att öka tillgängligheten för paratennisspelare. För mer information om 40 lika gå in på Game Change Mål 8. https://www.tennis.se/game-change-2030/#8