Den 4-5 maj genomförde region Syd i samarbete med förbundet årets första tränarträff i Strandbjörkshallen, Växjö TS fina inomhusanläggning, för tjugotalet kvinnliga ledare och tränare. Träffen är ett led i arbetet med “40-lika” som är ett av huvudmålen i Game Change 2030. Med satsningen “40 lika” är förhoppningen att få männen att stanna kvar, samtidigt som andelen kvinnor ska öka i svensk tennis. Huvudfokus under helgen i Växjö låg på att inspirera, ge tips på olika karriärvägar inom tennisen samt hur man bäst presterar på banan som tränare.

Föredragshållare var Åsa Hedin, Svenska Tennisförbundets ordförande som också är ledamot i Internationella Tennisförbundets styrelse. Åsa inspirerade deltagarna genom att bl.a. berätta om sin tennisresa. Mikaela Lecomte Seger, som till vardags arbetar med förbundets föreningsstöd, stod för det praktiska på banan med fokus på kommunikation medan regionens styrelseledamot Lena Widing i sin presentation tog upp ämnen som självkänsla och självförtroende.

Stort tack till alla deltagare, föredragshållare, Växjö TS och inte minst till regionens styrelseledamöter Veronica Vidarsson och Malin Allgurin.

Åsa Hedin, SvTF´s ordförande

Deltagare i Växjö den 4-5 maj