Regionens Österlenprojekt är ett pilotprojekt som inleddes 2023 och riktar sig till barn från 7 till 9 år som spelar på röd och orange nivå.  Med i projektet är Svedala TK, Ystad TK, Wä TK, Åhus TK, Kristianstad TK och Hässleholm TK. Planen är att respektive klubb ska stå som värd för var sin samling under 1,5 år. Tidigare i år har träffar genomförts i Ystad och Svedala. Lars-Anders Wahlgren, SvTF Syd är ansvarig tränare och arbetar i nära dialog med projektets klubbtränare.

Årets tredje träff genomfördes lördagen den 9 september på Kristianstad TK´s fina anläggning i fantastiskt höstväder. Totalt deltog 40 barn varav 16 spelade på röd nivå och 24 spelade på orange nivå.

Syftet med projektet är dels att få klubbarna till att inleda fler samarbeten, förbättra dialogen klubbarna emellan samt att aktiviteterna ska inspirera barnen till att fortsätta spela tennis. Nästkommande träff är planerad till efter nyår.