Från och med våren 2023 påbörjade SvTF och SvTF Syd att implementera den nya plattformen för spelutveckling på röd, orange och grön nivå. Under fasen 2023/24 fick 7 föreningar i region Syd implementera och vidareutveckla plattformen i ett skarpt läge. Nu erbjuds i nästa fas ytterligare 10 noga utvalda och förberedda klubbar i region Syd ett tvåårigt processtöd för att stegvis kunna implementera plattformen i ett skarpt läge i deras barnverksamhet.

Projektets främsta fokus ligger på att omforma den traditionella Tennisskolan till något som kopplar mer till tennisens naturliga och roliga matchspel, en s.k. Matchskola. Detta sker för den nya gruppen av klubbar fr o m vt 2024 till och med vt 2025. Under kommande vinterhalvår  2024/25 ligger fokus på röd nivå medan orange och grön nivå införs från och med hösten 2025. Klubbarnas plattformer ska senast hösten 2026 och framåt vara körklara för alla barn som deltager på någon av de tre färgnivåerna i föreningens träningsverksamhet. Naturligtvis en verksamhet kopplad till Matchskolan för barn men även äldre målgrupper om så önskas. Föreningarna som är med i projektet får ett årligt processtöd  från regionen och allt sker in nära samarbete med förbundet.

Huvudsyftet med införandet av plattformen är att den ska säkerställa och stödja att all tennisverksamhet kopplad till barns utveckling följer en trygg och utvecklande förbundsplan för barn på röd, orange och grön nivå.

Följande 17 klubbar från region Syd deltar i projektet Spelutveckling Röd Grön Orange.

Ystads TK, Kungsbacka TK, Växjö TS, Tabergsdalens TK, Båstad TS, Helsingborgs TK och Fair Play TK med start 2023.

Karlskrona TK, Värnamo TK, Svedala TK, ATL Lund, Ängelholms TK, IS Göta Tennis, Södra Sandby TK, Karlshamns TK, Jönköpings TK och Bankeryds TK med start 2024.

Plattformsansvarig är Ola Mårtensson, Projektledare i region Syd Johan Sjögren, Processledare Anton Persson (Röd), Fabian Jansson (Röd) och Marcus Lindberg (Orange, Grön).