ANTIDOPING

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. På den här sidan hittar du information om Svenska Tennisförbundets arbete och vart du kan vända dig om du vill veta mer.

FÖR UTÖVAREN

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Läs mer om dem här:

RF.se/antidoping

Ren vinnare

Röd-gröna listan

Dispens

VACCINERA KLUBBEN

Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av? Följ fyra enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS ANTIDOPING-PROGRAM

Bakgrund

Tennissporten omfattas av såväl nationella dopingregler som internationella. Svenska Tennisförbundet tar ansvar för en dopingfri idrott genom att utbildar elitaktiva i landslagssammanhang samt på gymnasienivå.

Vi tillhandahåller också rådgivning i de fall det är påkallat.

Organisation

Svenska Tennisförbundets antidopingverksamhet leds av en arbetsgrupp. Arbetsgruppens sammansättning framgår av aktuell handlingsplan. Även Svenska Tennisförbundets styrelse och Svenska Tennisförbundets juridiska nämnd kan komma att bli involverade i dopingfrågor.

Juridiska aspekter

Svenska Tennisförbundet ingår i dagsläget inga avtal med bäring på antidopingområdet.

Dopingkontroller

Svenska Tennisförbundet ska vara behjälpliga de organisationer som genomför dopingkontroller i samband med tävlingsarrangemang eller träningsläger.

Det finns flera typer av preparat som kan tänkas ha prestationshöjande effekt för tennis.

Svenska Tennisförbundet ser i dagsläget inget behov av beställda kontroller.

Information och utbildning

Svenska Tennisförbundet ska tillse att relevant och tillförlitlig information om antidopingbestämmelser finns tillgängliga på vår webbplats.

Svenska Tennisförbundet utbildar och informerar kontinuerligt i landslagssammanhang samt inom ramarna för skolverksamhet (RIG/NIU).

Handlingsplan
  • Informationspass på läger/samlingar H, D, U16 (årligen)
  • Uppdatering av antidoping-information på tennis.se (februari 2019, februari 2020)
  • Alla som blir uttagna till ungdomslandslag U14 + U16 ska genomföra utbildningen ”Ren vinnare”
    (Winter Cups)
  • Säkerställa att antidopingundervisning genomförs på RIG/NIU (årligen i september)
  • Utskick till samtliga världsrankade spelare (ATP/WTA) med allmän information samt uppdaterad dopinglista (jan/feb 2019, jan/feb 2020)
  • Inrättande av Antidopinggrupp (april 2018)
  • Fortbildning för Antidopingansvarig (årligen i oktober)
Organisation

SvTF:s antidopinggrupp samordnas av Niklas Fjeldstad.