I den andra omgången av återstartsstödet har nu 3,5 miljoner kronor tilldelats 100 svenska tennisklubbar. Stödet ska bidra till att tennisen fortsatt ska stå stark efter pandemins påverkan.

Riksidrottsförbundet har i två omgångar fördelat ut ekonomiska återstartsstöd till landets alla idrottsförbund.

I omgång två tog Svenska Tennisförbundet fram åtta nya stödområden som ska stimulera till att behålla och rekrytera nya medlemmar, främja tävlingsspelandet på alla nivåer, utveckla tränarkåren, öka flexibilitet och synligheten av tennisen. Alla områden har bäring mot de tolv målområdena i Game Change 2030 samt idrottsrörelsens Strategi 2025.

100 klubbar har ansökt om och beviljats stöd om totalt 3,5 miljoner kronor.

– Våra tennisklubbar är värda en stor eloge för sitt arbete under de här åren. Tränare och personal har varit uthålliga och jobbat hårt för att bedriva sina verksamheter trots de helt annorlunda och utmanande förutsättningarna. Det känns därför väldigt bra att kunna ge dem den här möjligheten att vidareutveckla sin verksamhet och personal och det är såklart väldigt glädjande att så många klubbar ansökt om stöden, säger Emma Ernlund, administrativt ansvarig för återstartsstödet hos Svenska Tennisförbundet.

För att främja tävlandet kunde klubbar ansöka om stöd till nationella och internationella tävlingsresor. Dessutom är höstens anmälningsavgifter till Svenska Tennisligans serier för pojkar/flickor/juniorer 13, 15 och 18 år kostnadsfri.

I avsikt att öka tillhörigheten och kompetensen bland tennisens ledare kommer ett stort antal klubbar nu att kunna genomföra nationella och internationella teambuildingresor för klubbens tränare och personal. För att utbilda fler tränare och funktionärer erbjuds också kostnadsfria utbildningar för ungdomar. Därtill blir ett 10-tal tennisklubbar de första i landet att till hösten genomgå tennisförbundets nya jämställdhetsutbildning: 40 lika.

Det mest populära stödområdet (flest antal ansökningar) var lokal marknadsföring av tennisen. Ett 60-tal klubbar ansökte om stöd för att öka klubbens och sportens synlighet i sitt närområde.

I linje med Game Change 2030 kunde klubbar också ansöka om ett stöd för att öka antalet medlemmar och tillgängligheten i sina anläggningar. Svenska Tennisförbundet ser glädjande på att många klubbar vill påbörja resan att se över sina erbjudanden. Parallellt gör vi också tillsammans med våra regioner en ansats för att öka verksamheten i områden där tennisen i dag är mindre representerad.