Vid Svenska Tennisförbundets förbundsmöte i Sundsvall delades en rad utmärkelser ut.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb

Salk (3 344 medlemmar)

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till Johan Porsborn och Robert Roos.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb

Fair Play TK (3 093 medlemmar)

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till Johan Sjögren, regionchef i SvTF Syd.

Marcus Wallenbergs vandringspris

tilldelas bästa klubb i SM 2022: Fair Play TK.

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till Johan Sjögren, regionchef i SvTF Syd.

Mackes Trofé

tilldelas en tennisklubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete: Skultorps TK.

Motiveringen: 2022 års Macke Trofé utmärkelse går till en liten tennisförening i Västergötland. Tennisklubben har haft ett tydligt mål att få fram fler tävlingsspelare och därför helhjärtat stöttat tränaren Jonas Söderlunds engagemang, nytänkande, innovativa idéer och inspirerande tennislekar som får barnen att uppnå ett stort intresse för tävlingsspel. Året 2022 skulle bli ett fantastiskt tävlingsår där sammanlagt 82 barn deltog i någon slags tävling. 2022 års Macke Trofè tilldelas Skultorps Tennisklubb.

Bilden: Jonas Söderlund tog emot utmärkelsen av ordförande Åsa Hedin.

Svenska Tennisförbundets förtjänstmärke med bronskrans

tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Mottagare: Jan Trolle, vice ordförande i SvTF Öst

Bilden: Jan Trolle tog emot utmärkelsen av ordförande Åsa Hedin.