En rad utmärkelser delades ut under Svenska Tennisförbundets årsmötesdagar i Uppsala.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb

SALK (3 504 medlemmar)

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till Jenny Lindström.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb

Fair Play TK (3 021 medlemmar)

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till David Gustafsson.

Marcus Wallenbergs vandringspris

tilldelas bästa klubb i SM 2023: Helsingborgs TK.

Bilden: Utmärkelsen överlämnades av ordförande Åsa Hedin till Marcus Carlsson och Marcus Lindberg.

Mackes Trofé

tilldelas en tennisklubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete: Helsingborgs TK.

Motiveringen:

Helsingborgs TK har med stor uthållighet och förändringsbenägenhet under ett tiotal år gått mot den traditionella tennisströmmen genom att konstant försöka erbjuda en ökad träningsdosen för alla som vill testa på tennis på riktigt.

Klubben har en grundmurad tanke om att god tennisutveckling kräver ett anpassat match- och träningsprogram redan från första slaget. Vikten av att fostra barn och ungdomar i en genuin tennismiljö löper därför som en röd tråd genom hela verksamheten.

HTK har således lyckats med tricket att frigöra mycket träningstider till alla barn och ungdomar som vill bli tennisnördar. För många klubbar är detta en stor utmaning men inte för HTK!

Detta har resulterat att klubben har blivit en fin utvecklingsmiljö för såväl tennisledare som många duktiga spelare på klubb-, region- och nationellnivå. Noterbart är att klubben under 2023 lyckades skrapa ihop totalt 23 SM-medaljer inom lag och individuellt på ungdomssidan.

Årets pristagare av Mackes Trofé till en klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt barn- och ungdomsarbete är: Helsingborgs TK

Bilden: Marcus Carlsson och Marcus Lindberg tog emot utmärkelsen av ordförande Åsa Hedin.

På förbundsmötesbanketten gratulerades också Öviks TK som för ett par veckor sedan fick ta emot utmärkelsen Årets idrottsförening i Sverige under Eldsjälsgalan. Svenska Tennisförbundet uppmärksammade också Kramfors Tennis för sitt mångåriga engagemang och arrangemang av internationella tävlingar i Sverige.

Bilderna: Bertil Sundman, Öviks Tennisklubb samt Henric Danielsson och Caroline Danielsson, Kramfors Tennis.