Nu tas nästa steg mot svensk tennis gemensamma färdriktning.
Förra veckan presenterade förbundet och regionerna det första utkastet på två digitala klubbträffar.

Svensk tennis gemensamma färdriktning – som numera går under namnet Game Change 2030 – är resultatet av ett års strategiarbete som involverat fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå. Därtill har fakta inhämtats från internationella rapporter och undersökningar. Sammanlagt finns cirka 250 av de 375 inkomna förslagen representerade i planens tolv föreslagna målområden.

Den 26 och 27 januari bjöd förbunds- och regionstyrelserna in samtliga tennisklubbar till digitala presentationsträffar. Närmare 200 personer tog del av presentationerna.
– Svensk tennis står stark på en stabil grund – vi har spelarna, ledarna och anläggningarna. Men utifrån hur samhället ser ut i dag och den hårda konkurrensen internationellt så måste vi vara öppna för att utveckla och anpassa vår idrott och våra verksamheter. Vi ser fram emot att tillsammans jobba strukturerat och strategiskt med den här planen som grundpelare de kommande tio åren, säger Christer Sjöö, generalsekreterare.

Förutom de föreslagna målområdena (se bilden ovan) innehåller Game Change 2030 också en reviderad vision och svensk tennis nya värdegrund.

Nästa steg är att klubbarna tar ställning till utkastet, innan den slutgiltiga planen beslutas på förbundsmötet i april.