Svenska Tennisförbundet vill göra tennisen tillgänglig för fler. Därför sjösätts nya satsningen Kvarterstennis som startar med en månadslång turné i
Östersund, Skellefteå, Örnsköldsvik och Hudiksvall. Projektet har beviljats stöd från Framåtfonden.

Sedan 2018 bedriver Svenska Tennisförbundet barn- och ungdomssatsningen Tennis på gatan med syftet att sprida tennisen till platser där den vanligtvis inte spelas så mycket.

Nu får Tennis på gatan-familjen ett syskon – Kvarterstennis blir nästa inriktning i konceptet.

Projektet bjuder in till en tennisfestival genom Norrland. Under en månad besöker våra ledare förfallna tennisbanor i fyra olika städer och skapar en veckas lång kostnadsfri och energifylld tennisfest för barn och ungdomar på orten.

Ambitionen är att nå 500 unika deltagare under hela turnén. Förutom att göra tennisen tillgänglig för fler är ett av målen också att utveckla deltagarnas rörelseförståelse.

– Tennis behöver synas på fler platser och vara en plattform för fysisk aktivitet i samhället. Vårt mål är att introducera tennis för barnen och ungdomarna i dessa städer, att de ska utveckla sina tenniskunskaper, lära sig de grundmotoriska färdigheterna samtidigt som vi har roligt tillsammans, säger projektledaren Dino Ilecic.
– På varje ort inleder vi med att rusta upp de lokala banorna efter behov, städa bort skräp och glas, sätta upp nät samt fylla i linjerna. Kvarterstennis syftar till att ta vara på och förbättra möjligheterna som redan finns för att skapa en miljö som kännetecknas av tillgänglighet och spontant idrottande. Vi vill att platsen ska skapa en wow-känsla för dess besökare. Slutligen är målet att konceptet lever vidare och att platsen blir en naturlig plats för områdets barn, ungdomar och vuxna, säger Dino.

Projektet har fått medel från Svenska Spels och Riksidrottsförbundets gemensamma Framåtfond. Varje år avsätter Svenska Spel 7,3 miljoner kronor till fonden som specialidrottsförbund kan söka medel ur för att genomföra projekt som ska få fler i rörelse och locka fler till den organiserade idrotten.

– Framåtfonden ger svensk tennis en möjlighet att visa upp vår idrott i en region som har stor utvecklingspotential. Det är givetvis ovärderligt för oss som förbund då vi önskar ha en stark närvaro i hela landet och erbjuda den svenska befolkningen möjligheten att utöva vår idrott oavsett var de bor, säger Christer Sjöö, generalsekreterare.

Framåtfonden är en del av projektet Framåt för fler i rörelse som sedan 2017 drivs gemensamt av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. Målsättningen är att förbättra folkhälsan genom att få fler i rörelse.

Genom Framåt för fler i rörelse har specialidrottsförbunden och deras föreningar genomfört hundratals aktiveringar med målet att inspirera och få fler att röra på sig. Sammanlagt uppskattar Svenska Spel och Riksidrottsförbundet att fler än 200 000 barn, unga, vuxna och äldre har kommit i rörelse genom aktiviteterna.

Följande specialidrottsförbund och projekt har också beviljats medel ur Framåtfonden våren 2020.

  • Badmintonförbundet för projektet Badminton hela livet med målet att erbjuda organiserad badmintonträning för fler.
  • Bågskytteförbundet med projektet Archery Tag där sporten som från början är en individuell tävlingsform, blir en lagidrott.
  • Basketboll- och Ishockeyförbundet ska undersöka vad det är som får barn och unga att tycka det är roligt att idrotta.
  • Fäktförbundet med projektet Fencing for all som ska introducera fler till fäktning genom fler prova-på tillfällen och utökad utbildning för instruktörer.
  • Klätterförbundet för projektet Ski Upp! Det hoppas leda till att fler upptäcker sporten skidalpinism där man använder sig av skidor med lös häl så man kan gå uppför och åka utför.
  • Seglarförbundet vill med projektet Segling för alla få fler seniorer att testa på segling.
  • Simförbundet med projektet Beachpolo. Genom fler öppna träningspass och bättre tillgång på materiel för de lokala föreningarna ska fler få upp ögonen för vattenpolo.
  • Volleybollförbundet för Urban Volley, en ny gren som kan utövas på vilket underlag som helst.

Läs mer om Framåt för fler i rörelse