På grund av pandemin planeras en senareläggning av den internationella juniorturneringen Kungens Kanna & Drottningens Pris till första veckan i november.  

Turneringen, som har superkategori-status på Tennis Europe-touren, lockar årligen flera av Europas och världens bästa 14-åringar till Stockholm och Kungl. Tennishallen.

I fjol ställdes turneringen in på grund av pandemin. Inte heller i år kommer den att spelas enligt planerat, i månadsskiftet februari-mars.

Anledningen är det rådande pandemiläget. Smittspridningen i landet befinner sig på historiskt höga nivåer och rådande restriktioner tillåter i dagsläget inte större tävlingsarrangemang. Därtill gäller begränsningar för inresande till Sverige.

Det råder fortfarande osäkerhet kring när dessa restriktioner lättas. Turneringen senareläggs därför till första veckan i november under förutsättning att Tennis Europe godkänner flytten.
– Det är självklart tråkigt att tävlingen inte kan genomföras som planerat, men med rådande omständigheter är det tyvärr inte möjligt. Vi ser fram emot att kunna genomföra tävlingen under vecka 44, säger tournament director Joe Beaton.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joe Beaton, tournament director joe.beaton@kltk.se
Bengt Helmersson, tävlingsansvarig SvTF bengt.helmersson@tennis.se