Svenska Tennisligan (STL) är namnet på det nya seriespelet i svensk tennis.
I maj slås Svenska Tennisserierna och flertalet av regionsserierna ihop. Även elitserien, division 1 och Svenska Juniorcupen kommer att ingå i begreppet STL.

Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är anpassad till spelarnas ålder och ambition. Tidigare regionserier spelas på lokal/regional nivå med anpassade spelformer och korta resor samtidigt som lagen ingår i samma seriepyramid som toppdivisionerna.

Därtill innebär STL förenklad och effektiviserad administration. Drygt 2500 lag deltar varje år i någon form av seriespel – en komplex och tidskrävande administration som delvis har genomförts av respektive region. Med STL förbättras anmälningsförfarandet, administrationen och seriernas struktur.

Under ett års tid har förbundet och regionerna gemensamt arbetat fram det nya seriespelet. Startskottet går den 1 maj 2021.
– Vi är glada över att vi nu kan köra igång Svenska Tennisligan. Nu erbjuder vi gemensamma klasser för hela Sverige och ett upplägg som blir lättare att följa för alla parter. STL gör att det administrativa arbetet kring seriespelet avsevärt kommer att underlättas. Med god uppslutning av lag så kommer det att innebära korta resor för deltagande lag och även en del nya klubbmöten över regiongränserna, säger Bengt Helmersson, Svenska Tennisförbundet.

Johan Sjögren är verksamhetschef i Svenska Tennisförbundet Syd och understryker fördelarna med ett gemensamt och nationellt upplägg för seriespelet samt möjligheten att möta lag som tillhör andra regioner.
– Jättekul att vi samlas under ett och samma paraply, det ligger helt rätt i tiden att vi får en nationell liga där alla oavsett var de bor kan identifiera seriespelet. Jag tror att det blir en jättesuccé. Det blir enklare för alla deltagare, kombinerat med det faktum att man nu kan spela mot lag i andra regioner. Det bli stora vinningar, säger Johan Sjögren, Svenska Tennisförbundet Syd.

I Svenska Tennisförbundet Öst tror man att STL kommer innebära ett lyft för seriespelet i regionen:
– Det är positivt att vi nu kommer att kunna spela över regiongränserna, och också att vi enar hela tennis-Sverige genom Svenska Tennisligan. För klubbarna i Öst innebär det att man nu kan spela mot närliggande klubbar från framför allt Syd och Mitt istället för att behöva åka tvärs över hela regionen för att möta en annan klubb. Jag tror att vi kommer att få bättre genomslag för seriespelet i vår region, och resultatet blir förhoppningsvis fler klubbar som deltar, säger Mirza Beciragic, Svenska Tennisförbundet Öst.

Förbundet och regionerna kommer fortsatt tillsammans arbeta med att utveckla STL. Efter två år sker en större utvärdering.
– Det kommer att bli en tid med finjusteringar där vi också ser en möjlighet att på sikt skapa en tävlingskalender med högre grad av samordning mellan seriespel och tävlingar, säger Bengt Helmersson, Svenska Tennisförbundet.