Vill du ta nästa steg i din utbildning som tränare? Nu är anmälan öppen för tränarutbildningen TGU 3!

TGU 3 är det högsta steget i Svenska Tennisförbundets tränarutbildning. Utbildningen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper som tränare och utbyta erfarenheter/knyta kontakter med andra duktiga tränare i Sverige.

TGU 3 startar den 6 maj och avslutas den 14 augusti. Kursen omfattar en introduktionsdag följt av tio dagars undervisning, föreläsningar och gemensamt arbete. Kursen är uppdelad på både digitala och fysiska träffar. Kursdeltagaren förväntas också genomföra egenstudier och hemuppgifter som genomförs i den miljö där kursdeltagaren är aktiv som tränare. För att bli godkänd på kursen krävs full närvaro samt att genomföra och bli godkänd på uppgifterna.

Kursdatum: 6 maj-14 augusti

Sista anmälningsdag: 27 mars, anmälan via IdrottOnline.

Kostnadsbeskrivning: Hela kursavgiften subventioneras av Projektstöd IF. Klubben ansöker om stödet, kontakta ola.martensson@tennis.se vid frågor. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren.

Förkunskaper: TGU 2.

Mer om utbildningen: Kursledare är Peter Rejmer och Johan Thorselius. Ämnesområden som tas upp är idrottspsykologi, coaching och ledarskap, lärande, taktik och föreningsutveckling. Vi har flera duktiga gästföreläsare. Vi kommer bland annat att gästas av Johan Fallbys 2motiv8 som kommer att guida dig i att utveckla ditt ledarskap. Vi kommer även att gästas av Sverker Fryklund som kommer att berätta mer om idrottspsykologi och coachning för prestationsidrott.

För mer information och anmälan till utbildningen – klicka på denna länk. För att kunna anmäla och få ditt intyg ska du ska vara medlem i en tennisklubb som är ansluten till SvTF. Fakturan skickas till klubben.