Vår- och sommarprogrammen för Svenska Tennisförbundets juniorverksamhet är klara.

Verksamheten för landslagsaktuella spelare är fortsatt starkt påverkad av covid-19-pandemin. Just nu råder stopp för tävlings- och lägerverksamhet, undantaget för den nationella senioreliten.

Med förhoppning om lättnader till våren står nu utomhussäsongens program för juniorerna klara. En nyhet för 2021 är att flera åldersgrupper kommer att samlas för gemensamma vår- och höstläger. På programmet står tränings- och tävlingsveckor samt landslagssamlingar.
– Vi måste såklart avvakta läget, men nu har vi ett utomhusprogram på plats som vi kan dra igång om det lättar, säger Niklas Fjeldstad, landslagsansvarig.

I planeringen inleds utomhussäsongen med ett nygammalt lägerformat där spelare från flera åldersklasser på både pojk- och flicksidan samlas till ett gemensamt läger i Båstad.
– Lägret påminner om det gamla elitlägret, som länge var en sorts institution i svensk juniortennis. Det är ett ganska smalt läger för de allra bästa, och vi tror att det finns ett stort värde i att samlas över åldersgränserna på det sättet, säger Niklas Fjeldstad. Vi lägger också in ett höstläger i ungefär samma format för att knyta ihop utomhussäsongen.

Under pandemin har SvTF ställt om och riktat resurserna till att i större utsträckning än tidigare besöka spelare ute i deras träningsmiljöer.
– Att samla spelare för läger och att delta i internationella utbyten är ju helt grundläggande i vår verksamhet, och det mesta står tyvärr stilla för närvarande. Vi har fått hitta nya vägar och jag tycker att vi får ut mycket av den mer uppsökande verksamheten. Samtidigt är vi glada att klubbarna fortfarande kan hålla igång tävlingsspelarna på ett bra sätt.

Vid årsskiftet slutade Fredrik Hörnell sin tjänst som juniorlandslagsansvarig. Med anledning av rådande situation avvaktar SvTF tillsättandet av en ny landslagstränare/åldersansvarig för U14. Jonas Svensson, som normalt är ansvarig för P18 och P16, har fått en utökad tjänst för att tills vidare även ansvara för U14-gruppen. Robin Söderling ansvarar för herrarna och Mattias Arvidsson för damer samt F18/F16. Utöver det anlitar SvTF tränare till respektive aktivitet.

Grundprogrammen för U14 och U16 utomhus finns för nedladdning nedan. Där finns även en aktuell planering för den s k U13-satsningen. Utöver grundprogrammen tillkommer internationellt tävlingsspel för landslagsaktuella spelare med stöd och samordning av Svenska Tennisförbundet. Information om detta kommuniceras direkt till berörda tennisklubbar.

Programmen kan komma att justeras beroende på pandemins utveckling och eventuella ändringar i tävlingsprogrammen.