Projektstöd IF stänger 15 oktober och ny bidragsperiod startar 1 januari 2022! 

Projektstöd IF:s bidragsperiod för åren 2020-2021 avslutas den 15 oktober. Vi öppnar upp nästa bidragsperiod för Projektstöd IF 2022-2023 den 1 januari 2022. Redan nu kan vi informera att nästkommande tvåårsperiod kommer att ha ett större fokus på bl.a. renodlat kursutbildningsstöd och även möjligheten att söka bidrag till att uppdatera klubbens träningsmaterial för att träningen ska bli ännu mer barn- och ungdomsanpassad.

Frågor om Projektstöd IF besvaras av Ola Mårtensson.