Digitalisering, karriärvägar – och utredning av en framtida tränarlicens.
Det är tre av nyheterna när Svenska Tennisförbundet utvecklar tränar- och funktionärsutbildningen.

– Det är viktigt att vi kontinuerligt reviderar och uppdaterar utbildningsprogrammet för att följa både tennisens och samhällets utveckling och ge våra ledare rätt förutsättningar, säger Michaela Karlsson, utbildningsansvarig.

Utbildningssatsningen består av olika delar. Innehållet i det befintliga programmet för tränare och funktionärer (som till exempel Tennisens Plattform och matchledare) kommer att revideras, samtidigt som flera nyheter också tar plats.

En av dem är ”karriärblocket”. Det innehåller olika karriärvägar med syfte att inspirera till en yrkeskarriär inom tennisen: som funktionär, tränare eller klubbchef.
– Tränaryrket har utvecklats. Alla tränare jobbar inte inom samma område vilket också vårt utbildningsprogram ska spegla. För tränare har vi hittills identifierat två karriärvägar, mot barn- och ungdom respektive mot dam-, herr- och juniorelit. Fler karriärvägar kan tillkomma, säger Michaela Karlsson, utbildningsansvarig på Svenska Tennisförbundet.

Därtill kommer delar av kursutbudet att digitaliseras. Dels för att göra utbildningarna mer lättillgängliga och dels för att de fysiska träffarna ska bli ännu effektivare. Utbildningarna kommer att samlas på en ny digital utbildningsplattform där de första delarna kommer att publiceras i slutet av 2021.

Två andra nyheter i utbudet är regelbundna digitala tematräffar och fysiska mötesplatser.
– På de digitala tematräffarna kommer vi att ta upp ämnen som ligger utanför kursplanen. Syftet för dessa kan variera, det kan handla om hur du gör i ordning tennisbanan inför utomhussäsongen, att diskutera aktuella ämnen eller en föreläsning inom ett specifikt område. Digitala tematräffar sprider inspiration och bidrar med verktyg till tennisens medlemmar.
– För de som är inne i en yrkeskarriär i tennisen ser vi ett behov av fysiska mötesplatser där vi kan träffas, diskuterar och utbyta erfarenheter med varandra. Vi vill erbjuda någonting till alla inom tennisen, säger Michaela Karlsson.

Målsättningen är att samtliga delar i det nya utbildningsprogrammet ska vara på plats i slutet av 2023. Tills vidare fortsätter genomförandet av nuvarande utbildningsprogram och att skapa utrymme för olika mötesplatser – i den mån rådande situation tillåter det.

Parallellt utreder SvTF också införandet av en framtida tränarlicens.
– Det är viktigt att våra tränare får kontinuerlig utbildning och känner sig motiverade och inspirerade i sitt yrke. En tränarlicens höjer också statusen på yrket, avslutar Michaela Karlsson.