Idrottsrörelsen förstärker insatserna för att nå fler barn och ungdomar i de områden Polismyndigheten benämner som utsatta områden. Svenska Tennisförbundet är ett av 15 förbund som blivit utvalt att delta i satsningen.

I regeringens budget för 2023 tillförs ett årligt stöd på 100 miljoner kronor. En satsning som förhoppningsvis gäller under en treårsperiod. Stödet ska stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden samt i angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag.

Tack vare stödet kommer Svenska Tennisförbundet att utöka det befintliga konceptet Tennis på gatan, som sedan 2017 bedrivs på flera platser i landet. Med Tennis på gatan når vi barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Genom den nya satsningen kan vi växla upp arbetet, fortsätta sprida tennisen och nå ännu fler barn och unga på deras hemmaplan.

Deltagande förbund
 • Svenska Badmintonförbundet
 • Svenska Basketbollförbundet
 • Svenska Bordtennisförbundet
 • Svenska Brottningsförbundet
 • Svenska Budo & Kampsportförbundet
 • Svenska Fotbollförbundet
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Gymnastikförbundet
 • Svenska Handbollförbundet
 • Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • Svenska Ridsportförbundet
 • Svenska Simförbundet
 • Svenska Skolidrottsförbundet
 • Svenska Tennisförbundet