I samband med återupptagandet av nationella tävlingar har frågor gällande Svensk Tennisrating uppkommit. Här svarar vi på dem.

Vi vill också ta tillfället att rikta ett tack till alla som tar sitt ansvar i en tid då tävlingsidrott är långt ifrån en självklarhet. Behovet och intresset av att tävla nationellt, på alla nivåer, har visat sig vara stort. I många tävlingar märks en betydande ökning av antalet anmälningar jämfört med tidigare år. För att kunna genomföra tävlingar på ett ansvarsfullt sätt krävs att såväl arrangörer som deltagare bidrar och som vägledning har anvisningar för tävlingsverksamhet tagits fram.

Med anledning av det internationella tävlingsuppehållet utgör Sommartouren i år ett särskilt viktigt tävlingsutbud för de svenska elitspelarna och prispengarna har i sommarens upplaga fördubblats. Uppsvinget för årets tour med högklassiga startfält och matcher är väldigt glädjande. En del frågor har uppkommit kring Svenska Tennisrating kopplat till Sommartouren – där vi ser en extra stark påverkan med anledning av coronasituationen bl.a. då inga internationella tävlingar spelas.

Bakgrund Svensk Tennisrating (läs mer på tennis.se/rating): Beslut att ta fram ett nytt nivåbaserat ratingsystem fattades av Svenska Tennisförbundets årsmöte 2017. Systemet har löpande redovisats detaljerat på Tennis.se. Svensk Tennisrating introducerades i maj 2019.

Varför ändrar sig ratingen så snabbt mellan spelare på elitnivå?
Veckoratingen uppdateras varje onsdag. Resultat i tävlingar som avslutas senast söndagen tre dagar före ligger till grund för beräkningen. Spelarnas resultat, både förluster och vinster, visar sig snabbt i ratingen.

Under pågående covid-19-pandemi spelas inga internationella tävlingar. Detta innebär att spelare som normalt sett tävlar internationellt inte kan tillgodoräkna sig rating från sin internationella rankingposition. Under en normalsäsong spelar elitspelare både nationellt och internationellt. Utan internationella matcher får svenska tävlingar en större påverkan på veckoratingen. Därför indikerar ratingen ännu tydligare dagsformen och resultaten från de svenska tävlingarna. Efterhand som man spelar fler nationella matcher kommer påverkan från varje enskild spelad match att bli mindre.

Eftersom de internationella tourerna inte spelats sedan i mars vet ingen hur ATP- och WTA-rankingen skulle se ut i dag, därför är jämförelser med dessa rankinglistor inte relevant alla gånger.

Varför är det mindre lottningsstorlekar i Sommartouren 2020?
Arrangemangen måste anpassas efter gällande förbud, råd och riktlinjer för att minska smittspridningen och därför har vissa tävlingar mindre lottningsstorlekar än tidigare år. Detta skapar förutsättningar för att tävlingsarrangörerna trots rådande omständigheter kan erbjuda nationella tävlingar på hög nivå.

Startfälten håller i år högre nivå än tidigare upplagor av Sommartouren. Spelare som har en rating som gör att man inte ges tillfälle att spela Sommartouren erbjuds ett stort antal andra alternativ i form av seniorklasser utan begränsade lottningsstorlekar. Det stora intresset för sommarens tävlingar gör också att nivån på juniorklasserna är hög och därmed lämpliga tävlingsval för många juniorer.

Påverkar din rating vilka tävlingar du kan spela?
Ja, till viss del i våra seniortävlingar på högsta nivå där klasserna spelas med begränsad huvudlottning och ett begränsat kval. I en del fall får spelare som signat in inte plats i kvalet. Spelare som ofta hamnar i gränslandet rekommenderas att söka sig till tävlingar på lägre nivå och utan begränsningar. Utbudet av alternativa tävlingar, där deltagarantalet inte är begränsat, är mycket stort. Genom att välja denna typ av tävling har spelaren större chans att vinna och få spela många matcher. Detta gör att ratingen kommer att förbättras så att man senare kvalificerar sig för spel på högre nivå.

Det stora utbud av tävlingar som finns gör att alla spelare löpande erbjuds bra tävlingsalternativ utan begränsningar och utan att spelare utesluts från matchspel. Däremot kan spelare som ofta väljer att spela tävlingar på för hög nivå drabbas genom att man inte kommer med i lottningen.

Varför beräknas w.o.-matcher på samma sätt som en spelad match?
Erfarenheter och statistik från andra länders rankingsystem visar att antalet w.o.-matcher sjunker när w.o.-matcher har effekter på rankingsystemet. Detta tyder på att spelare ibland väljer att avstå från att spela matcher utan giltig anledning. Vidare visar statistiken att utfallet av en spelad match i många fall ha samma segrare som i en w.o.-match.

Det är inte ovanligt att spelare, mot gällande regler, väljer att anmäla sig till två samtidiga tävlingar och därefter väljer att spela en av dessa. Dagens regler gör att spelare är mer återhållsamma med att anmäla sig till samtidiga tävlingar.

Vi är medvetna om att det är en svår fråga och att det kan finnas flera olika alternativa lösningar. Det motsatta sättet att hantera w.o.-matcher är att alla w.o.-matcher räknas bort. I dagsläget har vi valt bort detta alternativ då vi tror att det drastiskt kommer att öka antalet w.o.-matcher.

Vi kommer vidare att följa statistik, utveckling och effekter av w.o.-matcherna. Det är inte uteslutet att kommande utvärderingar kan leda till en omprövning av dagens w.o.-regler.

Vad får w.o.-matcher för effekter för spelare?
En lämnad w.o. räknas som en förlorad match. Detta innebär att matchen påverkar ratingen på samma sätt som om matchen hade spelats – och förlorats. En w.o.-match kan därför påverka din rating negativt. Under varje spelperiod grundar sig din rating på minst åtta resultat. Detta innebär att en enskild w.o.-förlust till en viss grad kan försämra din rating något. Omvänt gäller vid vunnen match på w.o.

Varför väljer ni att skapa ett eget system istället för att använda ett redan befintligt, t ex UTR?
Vi vill ha ett system som vi själva kontrollerar och kan utveckla. Andra system använder sig av formler och programkod som inte är öppna för allmänheten. Med externa system har vi ingen möjlighet att påverka utvecklingen och göra eventuella förändringar. Med ett externt system kan vi inte heller kontrollera kostnadsbilden på samma sätt som ett eget system. Andra faktorer som vi vill styra och kontrollera noga är våra databaser. I synnerhet sedan den nya GDPR-lagen har tagits i bruk. Vi behöver även tänka på att våra databaser och rankingsystem på ett effektivt sätt måste integreras med våra tävlingssystem. I dagsläget erbjuder inte alla externa system några integrationslösningar/tävlingssystem.

I samband med beslutet om att byta rankingsystem (under 2018) fördes ingående diskussioner och möten med UTR om ett gemensamt system. Den sammanvägda bedömningen med motivering enligt ovan gjorde att valet föll på Svensk Tennisrating, som bygger på ett beprövat holländskt system som anpassats till svenska tävlingsförhållanden.

Vi fortsätter att löpande utvärdera Svensk Tennisrating och välkomnar all feedback. För mer information om Svensk Tennisrating, se tennis.se/rating.

Lycka till i sommarens tävlingar!