Det näst högsta steget i tränarutbildningen, TGU 2, anpassas efter covid-19-pandemin. Det nya formatet innebär en vidareutveckling av den digitala undervisningen.

Preliminär kursstart är satt till oktober och under hösten väntar regelbundna digitala träffar. Våren 2021 planeras två fysiska träffar samt fortsatt digital undervisning.

I stora drag innebär det att den teoretiska delen fördelas på fler digitala kurstillfällen, medan de fysiska träffarna främst fokuserar på de praktiska momenten.

Kursansvarig Peter Rejmer framhåller att de fysiska träffarna är viktiga på den här nivån men tror också att utvecklingen av det digitala kommer att få positiva effekter.
– Jag tror att det blir ett uppsving. Det är bra att samla tränargänget regelbundet under hösten, det kommer hjälpa oss att hålla en bra fart och vi kommer också varandra närmare.
– Det blir också en effektiv lösning för många tränare och klubbar. Tidigare har vi sett att framför allt mindre klubbar med mindre resurser inte har möjlighet att låta sin tränare åka iväg på utbildningar eftersom han eller hon behövs hemma på klubben, säger Peter Rejmer.

Anmälan för TGU 2 öppnar i augusti. Mer information kommer.