Under helgen genomfördes en Multi skillz tennis kurs i Vänersborg. Sammanlagt deltog 8 tränare och ledare var Isabell Högberg. Kursen är en kompletterande kurs till den första tränarutbildningen som heter Bastränarutbildningen. Kursen ligger också helt i linje med den nya spelarutvecklingsplanen som arbetas fram detta året  och kommer vara Svensk Tennis röda tråd i framtiden för utbildning.