Svenska Tennisförbundet Väst kallar till ordinarie årsstämma lördagen den 25 mars kl. 09:30 att genomföras på Quality Hotel i Vänersborg

Efter avslutat årsmöte bjuder vi på lunch och därför bör en förhandsanmälan göras. Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att tillställas anmälda medlemmar/ombud senast 10 dagar före årsmötet. Mötet planeras avhållas med normal fysisk medverkan. Anmälan till årsmötet görs senast 13 mars!