Region Västs årsmöte genomfördes lördagen den 23 mars med 5 deltagare från 5 föreningar med totalt 20 röster.

Johanna Grapengiesser fick nytt förtroende som ordförande. Ledamöterna Ann Kullander och Michael Södergren tackade för sig. Val av styrelseledamöter för en tid av två år valdes Per Fougberg Varekil och Elin Bertilsson Karlstad. Kvar i styrelsen efter val på föregående årsmöte med ett år kvar på mandatperioden är Camilla Hammar Järnsveden Vänersborg, Jenny Ryding Lidköping och Jonas Söderlund Skultorp.

Nina Hejmar Lidköping fortsätter som valberedningens ordförande.

Under mötet föredrog Peter Lindgren och Isabell Högberg verksamhetsberättelsen medan Per Fougberg redogjorde för årsredovisningen och revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för den period som verksamheten omfattat.
Gällande årsavgiften föreslog styrelsen att avgiften ska vara oförändrad nästkommande år. Några motioner hade inte inkommit.

Därefter var det dags för regionens utmärkelser som presenterades av Peter Lindgren.

Utmärkelsen för årets serieklubb tilldelades Alingsås Tennisklubb medan årets Västtourklubb vanns av Lidköpings Tennisklubb. För första gången delades årets tävling ut där Skövde Tennisförening prisades genom sin tävling Tomtecupen. Skultorps Tennisklubb fick ta emot priset som årets SO Tour klubb. Den individuella SO tour priset gick till 7 ungdomar hemmahörande i följande föreningar: Karlstads Tennisklubb, 3 spelare från Skultorps Tennisklubb, Hjo Tennisklubb, Trollhättans Tennisklubb och Vänersborgs Tennisklubb där alla hade uppnått 5 poäng.

Lennart Daun Elfsborgs Tennis uppmärksammades med att få regionens förtjänsttecken i guld då han avslutar sitt mångåriga ordförandeskap i Elfsborgs Tennis under veckan.

Mötesordförande Per Fougberg avslutade årsmötet med att tacka samtliga närvarande för deltagande vid årsmötet.