Det finns över 400 klubbar i Sverige. Det enklaste sättet att börja spela tennis är att ta sig till den närmaste tennisklubben. De hjälper dig gärna med att komma igång på ett bra sätt.

Det finns även många kommunala banor där man kan spela utan att betala banhyra. En klar majoritet av tennisbanorna i Sverige är utomhusbanor, cirka 3 600 stycken. Det finns drygt 900 inomhusbanor.