ÅRSMÖTE 2024

Välkommen till Svenska Tennisförbundets årsmöte 2024 som genomförs söndagen 21 april i Uppsala.

STRATEGIMÖTE

Deltagande är ordföranden samt verksamhetschefer i regioner, programansvariga inom Game Change 2030 samt ledamöter i SvTF:s styrelse.