DRIVA EN TENNISKLUBB

Här hittar du nyttiga tips och information för dig som är engagerad i en förening.

VIKTIGA ROLLER I EN FÖRENING

LOK-STÖD

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna.  Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Läs mer på RF’s hemsida

Ansökan om LOK-stöd ska göras via IdrottOnline Klubb. Därför måste föreningens egen sida på IdrottOnline Klubb vara aktiverad.
IdrottOnline klubb underlättar administration och information i föreningen. Den sköts via internet genom ett enkelt verktyg. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m.m.

VIKTIGA DATUM
30 april. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras september-december

31 augusti. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras januari-april kommande år

31 december. Sista sanktionsdatum för tävlingar som ska arrangeras maj-augusti kommande år

25 februari. Ska höstens aktiviteter vara registrerade och inskickade via IdrottOnline

25 augusti. Ska vårens aktiviteter vara registrerade och inskickade via IdrottOnline

30 november. Ska medlemsregistret senast vara klart i IdrottOnline för hämtning av Svenska Tennisförbundet

Ansökan ska vara inskickad till SvTF senast den 1 januari / 1 maj / 1 september