Vi önskar alla tennisvänner en god jul och ett gott nytt år!

Vi riktar ett stort och varmt tack till alla klubbar som gör ett enormt jobb i verksamheterna.

På regionen är vi åter den 11 januari och vi hoppas att vi har ett spännande tennisår framför oss 2022.