Uppdaterad 2 december 2021 kl 09:40

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (30 november och 2 december 2021) innehåller följande information:

Från den 1 december 2021 gäller nya regler för tävlingar inomhus med fler än 100 åskådare. Anordnaren av tävlingen måste antingen kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller införa begränsningar som exempelvis avstånd mellan åskådare. Läs mer.
Regler för deltagande lag i elitserien/division 1. Läs mer.

Vaccinationsbevis
Pandemilagen
Allmänna råd
Konsekvenser för idrotten
Mer information

Vaccinationsbevis vid tävlingar

Från den 1 december 2021 gäller nya regler för tävlingar inomhus med fler än 100 åskådare. Anordnaren av tävlingen måste antingen kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller införa begränsningar som exempelvis avstånd mellan åskådare.

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg. Anordnaren ska ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis.

När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

Källa: Riksidrottsförbundet

Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare och är över 18 år ska vara vaccinerad med två doser vaccin och det ska ha gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.

Gå till E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se för att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

Källa: Riksidrottsförbundet

Nej. Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis för deltagare (åskådare) får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

I föreskrifterna anges att

 • deltagare ska anvisas sittplats
 • sällskap får bestå av maximalt åtta personer
 • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

Utöver föreskrifterna finns även allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis:

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

 1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid
 2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa
 3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det
  avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid
  köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
 7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att
  personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Källa: Riksidrottsförbundet

Varje klubb är skyldig att följa de regler och rekommendationer som gäller i samhället vid varje givet tillfälle.  Varje klubb ansvarar för att deras spelare och ledare är friska i samband med spel. Det är varje klubbs ansvar att spelare och ledare kan uppvisa vaccinationsbevis eller testresultat enligt nedan.

Vid matchtillfället ska samtliga spelare och ledare vara beredda att uppvisa giltigt vaccinationsbevis på begäran av funktionär utsedd av Svenska Tennisförbundet.
Om giltigt vaccinationsbevis inte kan uppvisas ansvarar spelarens klubb för att ett negativt PCR-test, maximalt 48 timmar gammalt, kan uppvisas alternativt att ett antigen-test genomförs på plats innan spelaren bereds tillträde till tävlingsplatsen.

Ovannämnda gäller även matchfunktionärer såsom tävlingsledare, huvuddomare och linjedomare. Ansvaret för hantering av övriga funktionärer är varje arrangerande förenings.

Pandemilagen

Den 29 september 2021 togs maxantal för deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. Därmed kommer inga begränsningar finnas kvar vad gäller antal åskådare eller utövare inom idrotten.

Kvar finns dock ett fåtal särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för sport- och badanläggningar.

Föreskrifter och allmänna råd

Den 29 september 2021 togs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort.

Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd till ovaccinerade vuxna. Verksamheterna har dock inte ansvar att säkerställa att ovaccinerade följer dessa råd.

Konsekvenser för idrotten

Kompensationsstöd
Föreningar och förbund har kunnat ansöka om kompensationsstöd fram till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas.

Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00.

Återstartsstöd
Riksidrottsstyrelsen beslutade den 23 juni 2021 att fördela 220 miljoner kronor till RF:s 72 medlemsförbund för att underlätta uppstart av verksamhet efter coronakrisen.

Svenska Tennisförbundet har tagit fram sex olika stöd med syftet att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlingsspelandet, samt att få fler att utbilda sig.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.