Uppdaterad 3 februari 2022 kl 11:00

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (3 februari 2022) innehåller följande information:
Nuvarande restriktioner tas bort den 9 februari. Det innebär att det inte längre kommer att finnas några begränsningar för att anordna eller delta i tävlingar. Reglerna för offentliga tillställningar inkl. idrottsevenemang kommer också att upphöra (maxantal i publik, krav på vaccinationsbevis och avstånd) liksom kravet på kvadratmeterbegränsningar för idrottsanläggningar.

Endast ett fåtal rekommendationer kommer fortsätta att gälla:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Konsekvenser för idrotten

Kompensationsstöd
Föreningar och förbund har kunnat ansöka om kompensationsstöd fram till och med september 2021. Ytterligare kompensationsstöd kommer att fördelas i ett tvådelat stöd: oktober-december 2021 samt 23 december 2021 och framåt.

Återstartsstöd
Riksidrottsstyrelsen beslutade den 23 juni 2021 att fördela 220 miljoner kronor till RF:s 72 medlemsförbund för att underlätta uppstart av verksamhet efter coronakrisen.

Beslut om ytterligare stöd/justeringar avvaktas och väntas fattas tidigast mars 2022.

Svenska Tennisförbundet har tagit fram sex olika stöd med syftet att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlingsspelandet, samt att få fler att utbilda sig. Under december 2021 har cirka två miljoner fördelats till tennisklubbar via ansökningar. Genom tennisens återstartsstöd erbjuds också kostnadsfri tävlingslicens (upp till 25 år) förutsatt att registrering görs senast 31 mars 2022, samt kostnadsfri anmälningsavgift i Svenska Tennisligan för alla lag (upp till 13 år)  våren/sommaren 2022. Ytterligare satsningar inom ramen för återstartsstödet kommer att presenteras under första kvartalet 2022.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.