Uppdaterad 3 april 2020 kl 15:13

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (3 april) berör information under följande rubriker:
Arrangemang och daglig verksamhet i förening
Aktiviteter som påverkas
Konsekvenser för idrotten
Frågor och svar

Verksamhet i förening
Inställda aktiviteter
Konsekvenser för idrotten
Minska smittorisken – råd
Frågor & svar
Ytterligare information
Arrangemang och daglig verksamhet i förening

Den 27 mars beslutade regeringen att införa förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Det nya förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Förbudet är en skärpning av tidigare regeringsbeslut då maxgränsen var 500 personer. Syftet med att sänka den tillåtna gränsen för antalet deltagare från 500 till 50 är att minska takten på smittspridningen i samhället.

Utifrån regeringens förbud kom Folkhälsomyndigheten den 1 april (uppdaterat 2 april) med nya rekommendationer, så kallade allmänna råd, som bl.a. gäller idrott och tävlingsverksamhet. Svenska Tennisförbundet rekommenderar starkt att klubbar och utövare följer dessa. Den starka rekommendationen gäller till att börja med t.o.m. den 13 maj.

I de allmänna råden understryks vikten av att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

De allmänna råden i punktform:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Förbudet mot sammankomster med över 50 personer gäller däremot inte träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar. Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I myndighetens förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (24 mars) är budskapet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

Det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut för att minska smittorisken i den dagliga föreningsverksamheten. Svenska Tennisförbundet fungerar här som stöd till föreningarna.

I Folkhälsomyndighetens vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc.) som inte omfattas av regeringens förbud av det tillåtna antalet deltagare finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Aktiviteter som påverkas

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in alla planerade landslagsaktiviteter och nationella utbildningsaktiviteter under mars och april månad. Därtill ställs ett antal tävlingsarrangemang in, däribland junior-SM inomhus i Göteborg. Svenska Tennisförbundets medicinska råd har avrått från att genomföra arrangemanget och styrelsen har fattat beslutet att ställa in mästerskapet för att minska resandet och risken för smittspridning.

Styrelsen har också beslutat att senarelägga förbundsmötet 2020. Listan nedan redovisar vilka arrangemang som påverkas. Eventuella ytterligare förändringar och nya datum för senarelagda arrangemang kommuniceras så snart dessa är fastställda.

Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Under kommande styrelsemöte kommer beslut kring maj månads aktiviteter att fattas. Dessa beslut kommuniceras senast 9 april på den här sidan.

Landslagsaktiviteter Beslut
20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping Inställt
25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö Inställt
25-29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien Inställt av ITF
23-29 april: Träningsläger F18 & damer, Spanien Inställt
Utbildningsaktiviteter Beslut
14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö Inställt
26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg Senareläggs
17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med SvTF Väst Inställt
Övriga SvTF-aktiviteter Beslut
24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg Senareläggs med ambitionen att genomföras före sommaren
Tävlingar Beslut
7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors Inställt av ITF
3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg Inställt
6-9 april: Rebound Ace Open Vintertour, Malmö Vintertouren inställd. Tävlingen genomförs fortsatt men i anpassat format, utan prispengar och med deltagare enbart från klubbar i Skåne. Mer info.
5-10 maj: Men’s WTT, Lund Inställt av ITF
5-10 maj: Women’s WTT, Norrköping Inställt av ITF
11-17 maj: Men’s WTT, Kalmar Inställt av ITF
11-17 maj: Women’s WTT, Varberg Inställt av ITF
18-23 maj: WTT Juniors, Jönköping Inställt av ITF
26-31 maj: WTT Juniors, Värnamo Inställt av ITF
Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler Senareläggs preliminärt till hösten
Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 Sista speldatum förlängs till 30 juni och slutspelen senareläggs preliminärt till september
Lokala och regionala tävlingar Se uppdateringar för respektive tävling på Tävling Online
Regionala aktiviteter
För information om regionala aktiviteter som påverkas hänvisar vi till respektive region.
Svenska Tennisförbundet Norr
Svenska Tennisförbundet Mitt
Svenska Tennisförbundet Öst
Svenska Tennisförbundet Väst
Tennis Stockholm
Svenska Tennisförbundet Göteborg
Svenska Tennisförbundet Syd

Landslagsaktiviteter

 • 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping (inställt)
 • 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö (inställt)
 • 25-29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien (inställt av ITF)
 • 23-29 april: Träningsläger F18 & damer, Spanien (inställt)

Utbildningsaktiviteter

 • 14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö (inställt)
 • 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg (senareläggs)
 • 17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med Svenska Tennisförbundet Väst (inställt)

Övriga SvTF-aktiviteter

 • 24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg (senareläggs med ambitionen att genomföras före sommaren)

Tävlingar

 • 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)
 • 3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg (inställt)
 • 6-9 april: Rebound Ace Open Vintertour, Malmö (Vintertouren inställd. Tävlingen genomförs fortsatt men i anpassat format, utan prispengar och med deltagare enbart från klubbar i Skåne. Mer info.)
 • 5-10 maj: Men’s WTT, Lund (inställt av ITF)
 • 5-10 maj: Women’s WTT, Norrköping (inställt av ITF)
 • 11-17 maj: Men’s WTT, Kalmar (inställt av ITF)
 • 11-17 maj: Women’s WTT, Varberg (inställt av ITF)
 • 18-23 maj: WTT Juniors, Jönköping (inställt av ITF)
 • 26-31 maj: WTT Juniors, Värnamo (inställt av ITF)
 • Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler (senareläggs preliminärt till hösten)
 • Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 (sista speldatum förlängs till 30 juni och slutspelen för dessa senareläggs preliminärt till september)
 • För lokala och regionala tävlingar se uppdateringar för respektive tävling på Tävling Online

Regionala aktiviteter

För information om regionala aktiviteter som påverkas hänvisar vi till respektive region.

Konsekvenser för idrotten

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Riksidrottsförbundet lämnade under onsdagen den 18 mars över den första beräkningen till regeringen. Enligt beräkningen uppskattas idrottsföreningar förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

Föreningar kommer att kunna ansöka om ekonomiskt stöd för intäktsbortfall med anledning av coronaviruset under perioden 12 mars-30 juni. Riksidrottsförbundet arbetar just nu fram en modell för stöden och besked gällande detta väntas i månadsskiftet april-maj.

Det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Minska smittorisken – råd till utövare
 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Duscha och byt om hemma om möjligt.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.
Minska smittorisken – råd till föreningar
 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Se till att tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. Se också till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna och minska moment med närkontakt.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Undvik trängsel t.ex. vid försäljning och servering.
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.
Vanliga frågor och svar

Då läget som råder är extraordinärt måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna informeras om situationen och beslutet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Det är datumet för det senarelagda årsmötet som då gäller.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I myndighetens förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (24 mars) är budskapet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

Tennisklubben bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Sammankomster med mer än 50 personer ska ställas in. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Utifrån regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer, så kallade allmänna råd, som bl.a. gäller idrott och tävlingsverksamhet. Svenska Tennisförbundet rekommenderar starkt att klubbar och utövare följer dessa. Den starka rekommendationen gäller till att börja med t.o.m. den 13 maj.

I de allmänna råden understryks vikten av att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

De allmänna råden i punktform:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in sina tävlingar utifrån de lokala förutsättningarna som råder. Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 1. Meddela SvTF skriftligen via tavling@tennis.se.
 2. Stänga anmälan i Tävling Online
 3. Meddela anmälda spelare att tävlingen är inställd

SvTF kommer inte att fakturera tennisklubben någon sanktionsavgift om tävlingen ställs i syfte att minska spridningen av coronaviruset.

Sök upp aktuell tävling på Tävling Online, https://svtf.tournamentsoftware.com. Inställda tävlingar markeras med texten INSTÄLLD i tävlingsnamnet.

 

SvTF:s tävlingsbestämmelserna gäller, d.v.s. arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften från och med att tävlingen lottats.

Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Arbetsgivaralliansen och Unionen har den 20 mars tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott.

Avtalet utgår från regeringens beslut om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas. Avtalet om korttidspermittering gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.

Observera att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla medlemmar inom bransch Idrott.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, förslaget är tillämpligt på alla arbetsgivare – alltså även på ideella föreningar. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Detta innebär att en förening som är arbetsgivare får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, samma regler gäller för ideella föreningar som för företag. Mer information och blankett för ansökan om anstånd hittar du på Skatteverkets webbplats.

Källa: Riksidrottsförbundet

Se vår samlingssida tennis.se/coronavirus för information. Sidan uppdateras löpande utifrån nya beslut/rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.