Uppdaterad 24 november 2020 kl 17:15

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Här samlar Svenska Tennisförbundet information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering (24 november) innehåller följande information:

Regeringen har infört förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Läs mer.

Samtliga läns lokala allmänna råd gäller till och med 13 december. Läs mer om hur tennisen påverkas av de lokala allmänna råden.

Verksamhet i förening
Inställda aktiviteter
Konsekvenser för idrotten
Minska smittorisken – råd
Frågor & svar
Ytterligare information

Arrangemang och daglig verksamhet i förening

Regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 20 november beslutade regeringen att införa förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Beslutet gäller i fyra veckor från den 24 november och är en skärpning från tidigare beslut som gällde max 50 personer.

Träningsverksamhet omfattas inte av förbudet. Däremot kan Folkhälsomyndigheten komma med allmänna råd och rekommendationer. Tills vidare kan träning för barn födda 05 och senare fortsätta, i enlighet med de lokala allmänna råden som gäller för idrotten och företrädesvis i grupper om mindre än åtta personer.

Undantag för evenemang med sittande publik (kan just nu inte tillämpas*)
Det finns ett undantag i ovan nämnda förbud. Den 1 november höjdes publikgränsen till 300 personer – dock endast för evenemang som har anvisade sittplatser med minst en meters avstånd mellan åskådarna. Undantaget gäller endast om smittläget tillåter och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar, följer gällande rekommendationer och kan säkerställa att deltagarna kan hålla avstånd till varandra under hela arrangemanget.

Mer om vad beslutet innebär finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Observera att 8-personersregeln fortsatt gäller i samtliga fall utom de som uppfyller kriterierna för undantaget.

*Samtliga länsstyrelser har beslutat att införa ett publiktak på åtta personer från och med 24 november vilket innebär att undantaget tills vidare inte kan tillämpas. Begränsningar som meddelas av regeringen eller länsstyrelser gäller alltid och arrangörer ska hålla sig uppdaterade om dessa.

Gällande råd och anvisningar

Folkhälsomyndigheten uppdaterade 29 maj de allmänna råden till idrotten enligt nedan punkter med verkan from 14 juni:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Inför höstens tävlande har Svenska Tennisförbundet uppdaterat anvisningarna för tävlingsarrangörer och spelare. Dessa gäller fr.o.m. 1 september. Klicka på länken nedan för att ladda hem dokumentet.

Skärpta lokala allmänna råd i flera län – det innebär det för tennisen

För att bromsa smittspridningen har Folkhälsomyndigheten beslutat att införa skärpta lokala allmänna råd i 20 län. Därtill har Region Blekinge och smittskyddsläkaren i Blekinge beslutat att införa regionala råd.

Besluten i respektive län kan komma att förlängas men gäller i dagsläget till och med:

 • 30 november: Blekinge
 • 13 december: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

De skärpta råden innebär följande för tennisens tävlings- och träningsverksamhet i ovan nämnda län, undantaget Uppsala och Jämtland*:

Tävling:

 • Alla seriematcher i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland skjuts upp. Seriematch som omfattar lag från län både med och utan skärpta råd får senareläggas. Respektive lag ansvarar för planeringen och SvTF/respektive region finns tillgängliga för stöd
 • Elitserien är undantaget punkten ovan
 • Klasser i pågående sanktionerade tävlingar som redan startat får spelas klart
 • Klasser i pågående sanktionerade tävlingar som inte startat får ställas in alt. skjutas upp
 • Alla sanktionerade tävlingar som inte startat ställs in alt. skjuts upp – kontakta respektive region för planering
 • Vintertouren kan spelas då den vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå

Träning:

 • Träningar/mindre samlingar för spelare födda 2005 och senare kan genomföras
 • Träningar/mindre samlingar för spelare födda 2004 och tidigare bör undvikas
 • Träningar/mindre samlingar som vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå kan genomföras
 • Träningar inom ramen för RIG/NIU hanteras av respektive skola

Därtill avråds personer i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Västernorrland och Västmanland från onödigt resande.

*Det gäller i Uppsalas och Jämtlands län

I Uppsala och Jämtland gäller skärpta allmänna råd till och med 13 december. Dessa råd skiljer sig något från råden i övriga län.

I Jämtland kan tennisverksamhet som bedrivs enligt länets lokala allmänna råd och de allmänna råd som gäller i hela landet genomföras som tidigare.

Riksidrottsförbundet har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet i Uppsala som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare, men med ett antal tillägg varav dessa berör tennisen:

 • Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
 • Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.
 • Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemang.
 • Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.

Läs mer:

Träningsverksamhet i förening

Varje tennisklubb äger rätten att fatta sina egna beslut avseende träningsverksamheten. Klubbarnas beslut ska fattas mot bakgrunden av ansvaret att underlätta för den enskilde utövaren att kunna följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och lokala allmänna råd samt Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin. Föreningar som ekonomiskt drabbas av de restriktionerna kommer att kunna söka stöd via RF:s kompensationsstöd.

Svenska Tennisförbundet uppmanar utövare och klubbar att ta sitt ansvar och göra kloka val för att minska risken för smittspridning.

Aktiviteter som påverkas

I april ställdes samtliga inomhustävlingar in på grund av rådande covid-19-situation. Höstens tävlande är igång med vissa förändringar. Tävlingsarrangörer och deltagare ska följa de uppdaterade anvisningarna för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Nedanstående beslut fattade av förbundsstyrelsen är aktuella. Observera att ett antal län omfattas av lokala allmänna råd vilket just nu omöjliggör genomförandet av tävlingsverksamheten på många håll i landet.

Division 1 inställt – elitserien genomförs

Med anledning av rådande situation och den ökade smittspridningen har Svenska Tennisförbundets styrelse beslutat att ställa in årets division 1. Spelformen för division 1 med sammandrag innebär ökad risk för smitta genom fler kontakter mellan människor. Bakgrund till beslutet är också nya förtydliganden från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten gällande yrkesmässig idrott, som är undantaget de allmänna råden. Division 1 som helhet uppfyller inte dessa villkor.

Elitserien omfattas av begreppet yrkesmässig idrott och bedöms kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Särskilda anvisningar har tagits fram och ska följas av alla lag, klubbar och arrangörer.

Ingen upp- eller nedflyttning sker mellan division 1 och elitserien i år.

Rekommendationer för äldre

Den 22 oktober meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att äldre personer (70 +) och personer i riskgrupper nu omfattas av de allmänna råd som gäller för övriga befolkningen. Det vill säga, de särskilda rekommendationer som tidigare funnits för dessa personer gäller inte längre.

Med anledning av beskedet har Svenska Tennisförbundet beslutat att 70+-klasserna i Svenska Tennisserierna genomförs som enkelserier med start i januari 2021 samt att det från och med nu är tillåtet att arrangera 70+-klasser i sanktionerade tävlingar. Tävlingsarrangörer och deltagare ska fortsatt följa Svenska Tennisförbundets anvisningar.

Internationella tävlingar

Internationella tennisförbundet (ITF) har öppnat för spel internationella tävlingar från 17 augusti för seniorer och 31 augusti för juniorer. ITF ställer väldigt höga krav på säkerheten för att arrangemangen ska kunna genomföras, samtidigt som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut också ska följas.

 • Efter dialog med höstens alla tävlingsarrangörer har samtliga avböjt att arrangera på grund av den rådande situationen. Då det saknas möjlighet att fullfölja vårt ordinarie program har följande tävlingar därför ställts in: WTT, juniors i Kramfors, WTT, M25 i Danderyd, WTT, M25 i Falun, WTT, W15 i Näsbypark, WTT, W15 i Djursholm.
 • I samråd med arrangörerna har beslut också fattats att ställa in Tennis Europe-tävlingarna (U14) i Norrköping och Göteborg i november.
 • Nordiska mästerskapen för veteraner som skulle ha genomförts i Stockholm i november ställs in. Arrangemanget skjuts till november 2021.

Vintertouren:

 • Vi fortsätter vår satsning på de inhemska tourerna. Höstens program består av tolv tävlingar för både herrar och damer som tillsammans med elitserien utgör ett bra nationellt tävlingsprogram för de svenska elitspelarna.
 • Höstens tävlingsprogram utökas med två turneringar i Danderyd och Falun. Dessa spelas under veckorna som är avsatta för WTT i ordinarie program. Samtliga turneringar får en ökad prissumma som innebär att alla tävlingar har minst kategori A-status.

Svenska Tennisserierna:

 • Svenska Tennisserierna kan genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt med start i höst. Starten för 70+- serierna senareläggs till januari 2021.

Sanktionerade tävlingar:

 • Sanktionerade tävlingar kan genomföras förutsatt att gällande anvisningar följs. Våra anvisningar kommer att uppdateras med anledning av inomhusspel och eventuella nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Listan nedan redovisar vilka arrangemang som påverkas. Eventuella ytterligare förändringar och nya datum för senarelagda arrangemang kommuniceras så snart dessa är fastställda.

Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Landslagsaktiviteter Beslut
20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping Inställt
25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö Inställt
25-29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien Inställt av ITF
23-29 april: Träningsläger D/F18, Spanien Inställt
1-3 maj: Träningsläger H/P18 Inställt
9-12 maj: Träningsläger U16, Båstad Inställt
11-14 maj: Träningsläger U14, Båstad Inställt
29-31 maj: Träningsläger U13, Båstad Inställt
1-3 juni: Träningsläger U14, Båstad Inställt
Utbildningsaktiviteter Beslut
14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö Inställt
26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg Senareläggs
17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med SvTF Väst Inställt
23-24 maj: TGU 2 kurstillfälle 1, Bosön, Lidingö Senareläggs
Övriga SvTF-aktiviteter Beslut
24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg Senareläggs till 2 juni kl 18.00 (digitalt)
Tävlingar Beslut
7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors Inställt av ITF
3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg Inställt
6-9 april: Rebound Ace Open Vintertour, Malmö Inställt
Elite Hotels Next Generation zonspel, regionfinal och Sverigefinal Inställt
Alla JSM race-tävlingar maj-augusti är inställda* Inställt
5-10 maj: Men’s WTT, Lund Inställt av ITF
5-10 maj: Women’s WTT, Norrköping Inställt av ITF
11-17 maj: Men’s WTT, Kalmar Inställt av ITF
11-17 maj: Women’s WTT, Varberg Inställt av ITF
13-17 maj: Mälarhöjdens Sommartour, Hägersten Inställt
18-23 maj: WTT Juniors, Jönköping Inställt av ITF
26-31 maj: WTT Juniors, Värnamo Inställt av ITF
29 maj-1 juni: Tabergsdalen Open Elit Sommartour, Norrahammar Inställt
1-4 juni: ATL Euro Finans Open Sommartour, Lund Inställt
1-6 juni: Audi Dandeyd Open Sommartour, Näsbypark Nytt datum: 18-23 augusti
11-15 juni: Kristianstad Automobile Open Sommartour, Åhus Nytt datum: 13-18 augusti
15-21 juni: Women’s WTT, Ystad Inställt av ITF
15-22 augusti: WTT juniors, Kramfors Inställt av ITF
21-27 september: WTT M25, Danderyd Inställt
27 september-3 oktober, WTT M25, Falun Inställt
26 oktober-1 november: WTT W15, Näsbypark Inställt
2-8 november: WTT W15, Djursholm Inställt
23-29 november: Tennis Europe U14, Norrköping Inställt
30 november-6 december: Tennis Europe U14, Göteborg Inställt
November: Nordiska mästerskapen för veteraner Inställt
Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler Slutförs med finalspel 26-27 september
Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 Slutspel 12-13 september. Mer info här. Slutspelen i 70+-klasserna ställs in.
Svenska Tennisserierna utomhus 2020 Inställt
Divison 1 inomhus Inställt
Svenska Tennisserierna inomhus 20-21 Starten för 70+-klasserna senareläggs till januari 2021.
Lokala och regionala tävlingar Se uppdateringar för respektive tävling på Tävling Online
Regionala aktiviteter
För information om regionala aktiviteter som påverkas hänvisar vi till respektive region.
Svenska Tennisförbundet Norr
Svenska Tennisförbundet Mitt
Svenska Tennisförbundet Öst
Svenska Tennisförbundet Väst
Tennis Stockholm
Svenska Tennisförbundet Göteborg
Svenska Tennisförbundet Syd

* OBS! Klasser kan fortfarande genomföras som regionala juniortävlingar. Se mer info för respektive tävling på Tävling Online.

Landslagsaktiviteter

 • 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping (inställt)
 • 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö (inställt)
 • 25-29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien (inställt av ITF)
 • 23-29 april: Träningsläger D/F18, Spanien (inställt)
 • 1-3 maj: Träningsläger H/P18 (inställt)
 • 9-12 maj: Träningsläger U16, Båstad (inställt)
 • 11-14 maj: Träningsläger U14, Båstad (inställt)
 • 29-31 maj: Träningsläger U13, Båstad (inställt)
 • 1-3 juni: Träningsläger U14, Båstad (inställt)

Utbildningsaktiviteter

 • 14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö (inställt)
 • 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg (senareläggs)
 • 17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med Svenska Tennisförbundet Väst (inställt)
 • 23-24 maj: TGU 2 kurstillfälle 1, Bosön, Lidingö (senareläggs)

Övriga SvTF-aktiviteter

 • 24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg (senareläggs till 2 juni kl 18.00, digitalt möte)

Tävlingar

 • 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)
 • 3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg (inställt)
 • 6-9 april: Rebound Ace Open Vintertour, Malmö (inställt)
 • Elite Hotels Next Generation zonspel, regionfinal och Sverigefinal (inställt)
 • Alla JSM race-tävlingar maj-augusti är inställda*
 • 5-10 maj: Men’s WTT, Lund (inställt av ITF)
 • 5-10 maj: Women’s WTT, Norrköping (inställt av ITF)
 • 11-17 maj: Men’s WTT, Kalmar (inställt av ITF)
 • 11-17 maj: Women’s WTT, Varberg (inställt av ITF)
 • 13-17 maj: Mälarhöjdens Sommartour, Hägersten (inställt)
 • 18-23 maj: WTT Juniors, Jönköping (inställt av ITF)
 • 26-31 maj: WTT Juniors, Värnamo (inställt av ITF)
 • 29 maj-1 juni: Tabergsdalen Open Elit Sommartour, Norrahammar (inställt)
 • 1-4 juni: ATL Euro Finans Open Sommartour, Lund (inställt)
 • 1-6 juni: Audi Dandeyd Open Sommartour, Näsbypark (inställt)
 • 11-15 juni: Kristianstad Automobile Open Sommartour, Åhus (inställt)
 • 15-21 juni: Women’s WTT, Ystad (inställt av ITF)
 • 15-22 augusti: WTT junior, Kramfors (inställt av ITF)
 • 21-27 september: WTT M25, Danderyd (inställt)
 • 27 september-3 oktober, WTT M25, Falun (inställt)
 • 26 oktober-1 november: WTT W15, Näsbypark (inställt)
 • 2-8 november: WTT W15, Djursholm (inställt)
 • 23-29 november: Tennis Europe U14, Norrköping (inställt)
 • 30 november-6 december: Tennis Europe U14, Göteborg (inställt)
 • November: Nordiska mästareskapen för veteraner (inställt)
 • Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler (slutförs med finalspel 26-27 september)
 • Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 (Slutspel 12-13 september. Mer info här. Slutspelen i 70+-klasserna ställs in.)
 • Svenska Tennisserierna utomhus 2020 (inställt)
 • Divsion 1 inomhus (inställt)
 • Svenska Tennisserierna inomhus 20-21 (starten för 70+-klasserna senareläggs till januari 2021)
 • Lokala och regionala tävlingar – se uppdateringar för respektive tävling på Tävling Online

Regionala aktiviteter

För information om regionala aktiviteter som påverkas hänvisar vi till respektive region.

Konsekvenser för idrotten

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Idrottsföreningar kunde den 1-15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser med anledning av corona under perioden 12 mars till 30 juni. Beslut om utbetalning av stöd beräknas fattades av Riksidrottsstyrelsen den 11 juni.

Den 11 juni tog Riksidrottsstyrelsen beslut om att begära ytterligare krisstöd på 500 miljoner från regering för perioden juli till september. Den 21 augusti kom regeringen med förslag på förlängt ekonomiskt stöd på 1 miljard kronor till idrottsrörelsen. Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020 i två ansökningsomgångar. Den första var öppen 15 oktober till 26 oktober och den andra öppnar i mitten av januari. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Arbetsgivaralliansen och Unionen har enats om ett nytt kollektivavtal vilket möjliggör permitteringar inom idrotten. Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om att permittera all SvTF personal på 20% t.o.m. 3 juli.

Minska smittorisken – råd till utövare

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Tacka inte för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Kom ombytt till anläggningen 15 minuter före matchstart och lämna anläggningen snarast möjligt efter spel.
 • Undvik dusch och ombyte på anläggningen.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.
 • Vid sidbyte – gå på var sin sida av nätet.
 • Använd separata spelarbänkar.
 • Vid deltagande i juniortävlingar välj i först han att tävla i närområde. 

Minska smittorisken – råd till föreningar och arrangörer

 • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
 • Se till att ha tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Ladda gärna ner affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. Se också till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna och minska moment med närkontakt.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen och undvik trängsel t.ex. vid försäljning och servering.
 • Undvik ”klubbresor”
 • Förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer gäller även för tennistävlingar. Undantaget om 300 personer gäller endast evenemang med sittande publik med anvisade sittplatser (minst en meters avstånd mellan åskådarna). Polisen är tillsynsmyndighet.
 • Undvik att flytta matcher inomhus.
 • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.
Vanliga frågor och svar

Då läget som råder är extraordinärt måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna informeras om situationen och beslutet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Det är datumet för det senarelagda årsmötet som då gäller.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I myndighetens förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (24 mars) är budskapet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

Tennisklubben bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Sammankomster med mer än 50 personer ska ställas in. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Utifrån regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer, så kallade allmänna råd, som bl.a. gäller idrott och tävlingsverksamhet. Svenska Tennisförbundet rekommenderar starkt att klubbar och utövare följer dessa. Den starka rekommendationen gäller till att börja med t.o.m. den 13 maj.

I de allmänna råden understryks vikten av att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

De allmänna råden i punktform:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Med undantag av vad som sägs i punkten 3 kan matcher, träningsmatcher och tävlingar inom barn- och ungdomsidrott dock genomföras. Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Tennisklubben äger själv beslutet om att genomföra alt. ställa in sina tävlingar utifrån de lokala förutsättningarna som råder. Beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer och gör en riskbedömning, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 1. Meddela SvTF skriftligen via tavling@tennis.se.
 2. Stänga anmälan i Tävling Online
 3. Meddela anmälda spelare att tävlingen är inställd

SvTF kommer inte att fakturera tennisklubben någon sanktionsavgift om tävlingen ställs i syfte att minska spridningen av coronaviruset.

Sök upp aktuell tävling på Tävling Online, https://svtf.tournamentsoftware.com. Inställda tävlingar markeras med texten INSTÄLLD i tävlingsnamnet.

 

Vi förstår att alla inte har tävlingar lokalt eller i närområdet. Men ju fler som följer råd och anvisningar desto större chans att vi kan öppna upp för mer nationellt tävlande längre fram.

Tävla lokalt i ert eget närområde. Välj inte tävlingar där det krävs övernattning. Då har du rest för långt.

SvTF:s tävlingsbestämmelserna gäller, d.v.s. arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften från och med att tävlingen lottats.

Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Arbetsgivaralliansen och Unionen har den 20 mars tecknat nya kollektivavtal om korttidspermittering. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Idrott.

Avtalet utgår från regeringens beslut om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas. Avtalet om korttidspermittering gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.

Observera att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla medlemmar inom bransch Idrott.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, förslaget är tillämpligt på alla arbetsgivare – alltså även på ideella föreningar. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Detta innebär att en förening som är arbetsgivare får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Källa: Riksidrottsförbundet

Ja, samma regler gäller för ideella föreningar som för företag. Mer information och blankett för ansökan om anstånd hittar du på Skatteverkets webbplats.

Källa: Riksidrottsförbundet

Se vår samlingssida tennis.se/coronavirus för information. Sidan uppdateras löpande utifrån nya beslut/rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Ytterligare information

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida på sin webbplats med aktuell information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Information och råd riktad till våra föreningar och utövare finns samlat här på Tennis.se. Sidan uppdateras löpande.