KLUBBSERVICE

KLUBBSERVICE

KLUBBSERVICE

Svenska Tennisförbundet Mitt stöttar och vägleder regionens klubbar inom klubbutveckling, bidragsansökningar, trygg idrott, barn & ungdomsprojekt samt utbildning i samarbete med RF SISU.