PERSONAL

PERSONAL

Svenska Tennisförbundet Mitt

Telefon: 073-374 23 11
info@tennismitt.se

Adress

Sysslomansgatan 51 B
c/o Mats Pettersson
752 27 Uppsala

Mer info

BG: 5528-4368
Organisationsnummer: 802443-5227
SDF-nummer: SDF33-39

PERSONAL

Åsa Svensson
Regionchef (50 %)

073-374 23 11
sport@tennismitt.se

Jennifer Jussi
Utbildningsansvarig (20 %)