SPORTSLIG VERKSAMHET

SPORTSLIG VERKSAMHET

SPORTSLIG VERKSAMHET

Svenska Tennisförbundet Mitt genomför under året flertalet tränings och Matchspelträffar i samarbete med regionens klubbar för spelare från 9 till 14 år.

Huvudsyftet med träffarna är att utbilda och inspirera spelare för vidare satsning samt ge möjlighet att lära känna spelare från andra klubbar i regionen.

Vi samarbetar även med andra regionen genom utbyten och tävlingsresor.

Tävlingsresor görs främst till internationella tävlingar för U14, U16, U18.