VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR SVENSKA TENNISFÖRBUNDET MITT

Svenska Tennisförbundet Mitt, en av sju regioner i Svenska Tennisförbundet består av fyra distrikt: Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Uppland. Tillsammans är vi 52 klubbar och ca 10.000 medlemmar. Svenska Tennisförbundet Mitt bildades 2008-10-18.

Regionen ska arbeta för och på uppdrag av våra klubbar och vara ett av Svenska Tennisförbundets regionala organ för att uppnå målen i strategidokumentet Game Change 2023

Regionens verksamhet består i huvudsak av att ge stöd till medlemsklubbarna i deras arbete med att utveckla sin verksamhet och sina spelare. Verksamheten delas in i fyra olika områden – Klubbstöd , Spelarutveckling , Tävling och utbildning.

Regionen genomför fortlöpande en mängd aktiviteter inom ovanstående områden med syfte att utveckla tennisen i regionen.

Förutom ovanstående står regionens personal till förfogande för medlemsklubbarna som rådgivare och bollplank.