STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundet Mitts styrelse, vald vid årsmötet 2022:

Ordförande

Mats Pettersson, Uppsala, ordf. och kassör, 070-855 32 46

Ledamöter

Peter Jansson, Järlåsa, vice ordförande
Jennifer Jussi, Borlänge, sekreterare
Julia Tenlén, Mora
Mikael Sjöö, Västerås
Nicklas Bengts, Falun