STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Mitts styrelse, vald vid årsmötet 2024:

Anders Fornander, USIF, ordförande 070-912 22 28

Jonas Tydén, USIF, Vice Ordförande

Hans Westergren, Ludvika TK, Sekreterare

Karolina Bargqvist, Gefle TK

Malin Gjerseth, Västerås TK

Fanny Östlund, USIF,

Suppleant:

Nicklas Bengts, Falu TK