STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Mitts styrelse, vald vid årsmötet 2023:

Anders Fornander, USIF, ordförande 070-912 22 28

Jonas Tydén, USIF, Vice Ordförande

Nicklas Bengts, Falu TK, Kassör

Mikael Sjöö, TK Aros, Sekreterare

Julia Tenlén, Mora TK, Ledamot

Fanny Östlund, USIF, Ledamot