Svenska Tennisförbundet Norr
Protokoll styrelsemöte 2021-12-06

Plats:
Telefonmöte

Närvarande:                   

Bertil Sundman

Anneli Thunberg

Pär Svärdfeldt

Ingemar Kallin

Anna Skarin

Marie Fredriksson

Hans Hedberg

Dagordning:

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Sekreterare

4 Justerare

5 Föregående protokoll

6 Rapport verksamhetschef

7 Ekonomi/rapport från SvTf

8 Elitläger/breddläger för juniorer i Norr

9 Samverkan läger med Region Mitt

10 Tävlingar 2022 (NG, RM-ute, JSM-race mm)

11 Tävlingsresor, norr

12 Årsmöte 2022

13 Övriga frågor

14 Nästa möte

 1. Mötets öppnande

Ordförande Pär Svärdfeldt hälsade alla välkomna.

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av samtliga.

 1. Val av sekreterare för mötet

Anna Skarin är sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare för mötet

Anneli Thunberg och Ingemar Kallin.

 1. Föregående protokoll 20211019, mötesanteckningar

Vi går igenom de två senaste protokollen vid nästa möte.

 1. Rapport från verksamhetansvarig Bertil Sundman:

Sedan senaste mötet i oktober har Region norr gjort gemensam resa till JSM. Bra prestationer av norrs deltagare. Nu väntar resa till SALK. 10-11 spelare åker med regionen.

Tre personer från regionen har gått en handledarutbildning för den nya tränarutbildningen. Det är Claes och Oskar från Östersund, och Erik från Hudiksvall.

Det har varit läger i Umeå i region norrs regi för födda 2006-2008. 19 inbjudna, 15 spelare deltog. Lyckat läger! Bra nivå på alla spelarna.

Det har varit några SO-tourtävlingar för de yngre ute i klubbarna. Förhoppningen är att fler klubbar hakar på, och Norr kommer att lyfta frågan till klubbarna. Detsamma gäller seriespel som styrelsen hoppas blir lite mer utbredd ute i klubbarna.

 1. Ekonomi/rapport från SvTF

Pär för en diskussion med Svenska tennisförbundet. Vi har möjlighet att få in stöd för att utöka verksamhetsansvariges tjänst från 20 procent till 50 procent. Bertil och Pär ska ner till Stockholm i slutet av januari för möte med förbundet och där ska frågan om att utöka stödet lyftas.

Ingemar har inget nytt att berätta gällande ekonomiläget i norr.

 1. Elitläger/breddläger för juniorer i Norr

Bertil undersöker möjligheten att ha ett läger i vår för de yngre spelarna i regionen som kommit igång att tävla. Det finns en bredd på spelare födda 2011-2013. Han tar hjälp av Patrik Backman i Sundsvall för att undersöka vidare.

 1. Samverkan läger med Region Mitt

Norr utreder fortfarande möjligheten att få ihop ett läger tillsammans med region mitt för spelare födda 2006-2008. Gärna ett redan i januari. Och förslagsvis ett i april,maj.

 1. Tävlingar 2022 (NG, RM-ute, JSM-race mm)

Styrelsen beslutar att NG-uttagningarna sker i Övik i sista veckan i maj eller första veckan i juni. Och att RM ute avgörs i Sundsvall i augusti, förslagsvis 12-14 augusti.

Frågan om huruvida vi kan få Kramfors att komma igång med tävlingar igen nämns under mötet. Gällande JSM-race söker klubbarna själva till förbundet.

 1. Tävlingsresor, norr

Det kommer att läggas upp en kalender på Svensk tennis norrs hemsida över tävlingar som Norr med ledare åker på. Det behöver finnas för att till exempel underlätta för föräldrar att veta vilka tävlingar som ledare från norr åker med på.

 1. Årsmöte 2022

Styrelsen beslutar att årsmöte blir den 29 mars klockan 19.30.

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 1. Nästa styrelsemöte

18 januari 21.00.

Vid protokollet
Anna Skarin

Justerare

Anneli Thunberg                                                                   Ingemar Kallin