Utbildningen består av självstudier men innehåller också en endags träff för diskussioner och övningar.

Plats: USIF Arena i Uppsala

Tid: Kl.09.00 – 17.00

Utbildare: Bernd Primer

De teoriavsnitt som behandlas är Tävlingsformer och förutsättningar, förberedelse inför tävling, anmälningshantering och lottning, matchplanering och problem på banan.

Utbildningen inriktar sig inte mot datorlottningsprogram utan man får lära sig teorin bakom, tex att göra en lottning för hand. Vi använder en kategori 3 tävling med frilottning som övningsexempel från planering till lottning och genomförande.

Läs mer information här om funktionärsutbildningar: För funktionärer – Svenska Tennisförbundet

Förkunskaper:
Att själv studera tävlingsbestämmelserna med hjälp av instuderingsfrågor som mailas ut innan kursstart. Svar på frågorna finns i Tävlingshandboken som går att ladda ned via Regler och bestämmelser – Svenska Tennisförbundet .
Du ska även vara licensierad matchledare för att kunna gå denna utbildning.

Minimiålder 16 år.

Kursmål:
Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2-5.
Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare.

Pris: 1000 kr som faktureras klubben.

Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1913606, senast 5 augusti.

Frågor innan kurs start maila info@tennismitt.se