Årsmötet genomfördes digitalt den 18 mars och inleddes med presentation samt rapport av närvarande klubbar. Därefter följde årsmötets dagordning där Öst gjorde större nedslag i Verksamhetsberättelsen 2022 samt mål och aktiviteterna som till stor del handlade om Game Change 2030.
Årsmötet beslutade val av följande styrelse:
Ordförande:        Vald t.o.m.  
Jan Fröjd                              2023
Ledamöter:
Jan Trolle                             2024
Charlie Pettersson                 2024
Björn Carlnäs                         Omval på två år
Josephine Meunie-Lemonie         Nyval på två år (se bild)
Suppleanter:
Fredrik Petersson Klimmek          Omval på ett år
Efter inval fördelas styrelsen över distrikten enligt följande:
Gotland:                         1
Närke:                            1
Södermanland:                1
Östergötland:                  2 + 1 (suppl.)
För valberedningen
Rolf Olsson (sammankallande)