STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Östs styrelse:

Ordförande
Ledamöter

Jan Trolle, vice ordförande
Björn Carlnäs
Charlie Pettersson
Suppleant: Fredrik Pettersson

VALBEREDNING

Rolf Olsson, Östergötland (sammankallande)
Anna-Lena Engström, Gotland

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point