PERSONAL

PERSONAL

Svenska Tennisförbundet Öst

Telefon: 0735255676
mirza@tennisost.se

Adress

Elmavägen 8

c/o Jan Trolle
645 92 Strängnäs

Mer info

PG: 266869-7
Organisationsnummer: 802447-3129
SDF-nummer: SDF32-39

PERSONAL

Mirza Beciragic
Regionchef

0735255676
mirza@tennisost.se

Harald Von Koch
Ekonomiansvarig

073-511 28 18
harald@vonkoch.one

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER

Jan Trolle (vice ordförande)
Administration, klubbutveckling, mål och riktlinjer, verksamhetsplan, ekonomi

070-381 67 85
jan.trolle@telia.com

Fredrik Petersson-Klimmek (ledamot)
Tävlingssanktioner

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point