VÅR VERKSAMHET

VÅR VERKSAMHET

Sportslig verksamhet

Regionen bedriver bland annat läger, utbyten och team.

Tävlingsverksamhet

Läs mer om regionens tävlingsverksamhet.

Klubbservice

Läs mer om hur vi stöttar och vägleder regionens klubbar.

Utbildning

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar.

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point