UTBILDNING

UTBILDNING

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar. Svenska Tennisförbundet utökar och utvecklar därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, inte minst genom digitalisering.

Regionens uppgift är att genomföra vissa delar av utbildningsprogrammet och att ge stöd åt klubbarna i deras arbete med att utveckla sina tränare, funktionärer och ledare.

TRÄNARUTBILDNING

Tränar – och funktionärsutbildningar HT 2024

Svenska Tennisförbundets Bastränarutbildning och Multi Skillz Tennis 1 arrangeras av Regionen.

Övrig tränarutbildning arrangeras av Svenska Tennisförbundet.

Klicka här för att läsa om den nya tränarutbildningen.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING

Matchledarutbildning och Grundläggande tävlingsledarutbildning arrangeras av Regionen.

Övrig funktionärsutbildning arrangeras av Svenska Tennisförbundet. För att kunna gå Matchledarutbildning och Grundläggande tävlingsledarutbildning behöver man genomföra den digitala funktionärsutbildningen: introduktionsutbildning för funktionärer. Den hittar ni via följande länk:

https://utbildning.sisuforlag.se/tennis/tranare/funktionarsutbildning/introduktionsutbildning-for-funktionarer/introduktionsutbildning-for-funktionarer/

Klicka här för att läsa om den nya funktionärsutbildningen.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point