Ända sedan Öst bildades 2009 har Öst rest runt för att träffa klubbarna för ett centralt möte. De första åren besöktes klubbarna både vår och höst och sedan 2015 görs rundresan på våren och en Klubbkonferens genomförs på hösten. Detta avstannade i princip 2019-2021 på grund av pandemin.

Det främsta syftet till rundresan är att lära känna varandra samt att jobba mot gemensamma mål för att utveckla klubben och svensk tennis.  Under denna rundresa informerades samt diskuterades kring hur vi tillsammans arbetar med Game Change 2030. Mer specifikt tog vi upp Trygg Tennis, Paratennis, utbildningar, läger, tävlingar och regionala/lokala tenniscentra mm. Klubbledarna fick även sammanfatta läget i den egna klubben.

Sedan 2022 genomförs även träffar med vardera läns idrottsförbund RF SISU Östergötland, RF SISU Sörmland och RF SISU Örebro Län. Detta mynnade ut i att SvTF Öst och RF -SISU förbunden ska samarbeta i en samverkansmodell. Detaljer kring denna kommer utformas kommer presenteras senare.