Vår idrott är en av de mest jämställda i världen – 47 procent av alla som spelar tennis är kvinnor. Motsvarande siffra i Sverige är något lägre, men fördelningen är fortfarande relativt jämn.

På ledande positioner dominerar dock männen. Åtta av tio klubbstyrelser består av fler män än kvinnor. I nio av tio är ordföranden en man. Andelen kvinnor på och utanför banan måste bli fler.

Med satsningen 40 lika är förhoppningen att få männen att stanna kvar, samtidigt som andelen kvinnor ökar.

Härmed inbjuds tjejer (från 14 år) från regionen att medverka i flera samlingar som kommer organiseras under vårterminen 2024 för att sedan avslutas med en resa till Stockholm Open i höst. Ett syfte med denna satsning är att skapa bättre nätverk och gemenskap tjejerna emellan.

Den här satsningen vänder sig till alla regionens tjejer som har ett engagemang och genuint intresse för tennisen i sin hemmaklubb. Det här handlar inte om att nominera de tjejer som kommit längst i sin tävlingssatsning, vi vill bilda ett tjejteam med regionens alla tennistjejer både med och utan tävlingserfarenhet! Det finns så mycket spännande inom svensk tennis, och detta vill vi låta tjejerna upptäcka tillsammans!

Joséphine Meunier-Lemoine från Linköpings TK leder tjejprojektet 2.0 i regionen ÖST. I ett första skede vill vi ha in anmälningar från tjejerna i regionen. Detta görs senast 25 februari till jossan@linköpingstk.se. Därefter planeras en rundresa med tjejerna i hemmaklubbarna där tjejerna idag är verksamma. Preliminära datum är: lördagen den 13 april i Södermanland, fre-lör 17-18 maj på Gotland, söndagen den 28 april i Närke och torsdagen den 6 juni i Östergötland. Förutom en presentation av tjejernas klubb kommer även kringaktiviteter att anordnas. Slutliga stoppet blir BNP Paribas Nordic Open i Stockholm 22-23 oktober. Kostnad för resa till och från aktiviteterna bekostas av deltagarna men övriga kostnader så som mat, boende, aktiviteter mm bekostas av SvTF Öst.

 

Vi ser fram emot att få lära känna regionens alla tennistjejer i denna satsning!

 

Varmt välkomna in med anmälan!!!!