PROJEKTGRUPPER

PROJEKTGRUPPER

UTBILDNING

Lena Kubicska
Bernd Priemer, unktionärsutbildning
Linda Jansson, tränarutbildningar

Planerar och genomför utbildningar efter Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram.

BARN OCH UNGDOM

Per Henricsson, regionstränare och sammankallande
Anders Heimklo, regionchef
Rickard Billing
Johan Porsborn

10- OCH 11-ÅRSPROJEKTET

Per Henricsson, regionstränare
Anders Heimklo, regionchef
Hannes Hederstedt
John Björksund
Wladde Wedenski
Mikaela Lecomte Seger (föräldrautbildning)

Planering och genomförande av Next Generation.

TRÄNARRÅD

Per Henricsson, regionstränare och sammankallande
Carl Ackered
Jonas Tydén

Tränarrådet sammankallas två gånger per år för att gå igenom spelare i Team Stockholm.