VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR TENNIS STOCKHOLM/STOCKHOLMS TENNISFÖRBUND

Stockholms Tennisförbund bildades 1941. Första verksamhetsåret var 13/5–1/12 1941. Förbundet bildades efter ett beslut av Stockholms tennisklubbar vid ett möte i Tennisstadion den 2 april samt vid ett konstituerande möte den 13 maj på Strömsborg.

Svensk tennis är sedan 2008 uppdelat i sju regioner (tidigare 23 distrikt) för att effektivisera verksamheten. Regionerna är Svenska Tennisförbundets decentraliserade organ, där varje region har en egen operativ organisation.

Stockholm bildar en egen region och verkar under namnet Tennis Stockholm (Stockholms Tennisförbund, region Stockholm).

Region Stockholm är idag ca 40 000 medlemmar i klubbarna vilket är mer än en tredjedel av medlemmarna i vår organisation, Svenska Tennisförbundet.